Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland

Over twintig jaar heeft de Kop van Noord-Holland bijna tweemaal zoveel 75-plussers. De urgentie is hoog: nu niks doen, betekent straks tweemaal zoveel verpleeghuisindicaties en dus dubbel zoveel verpleeghuizen. Geen reële optie, want al zou je het geld en de locaties hebben, dan is er nooit voldoende personeel. Omdat het gebied zo uitgestrekt is, is ook intensievere zorg aan huis hier lastig te organiseren. Kortom, we zitten met een flink ‘gat’ en de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg neemt toe.

Intentieverklaring

Om het onderwerp concreet aan te pakken riepen Woonzorggroep Samen en Omring, twee instellingen voor verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) in Noord-Holland Noord, alle betrokken partijen bij elkaar: gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Onderzoeksbureau Atrivé kreeg van de twee zorgpartijen de opdracht om met de door hen ontwikkelde woonzorgkompas de problematiek helder in kaart te brengen en met zoveel mogelijk betrokken partijen te gaan werken aan oplossingsrichtingen. De uitkomsten presenteerden we afgelopen zomer ‘live’ tijdens een stakeholdersontbijt, waarbij betrokken wethouders en de bestuurders van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties waren uitgenodigd. Ze kwamen allemaal. We confronteerden hen met de cijfers over hoe elke gemeente er over 5, 10 en 15 jaar voor staat: over 5 jaar heeft uw gemeente 300 inwoners met dementie, over 10 jaar heeft uw gemeente 800 mensen met een verpleeghuisindicatie, et cetera. Vrijwel direct ontstond een gedeeld gevoel van urgentie: hier moeten én willen we samen iets mee. Het leidde tot de intentieverklaring ‘Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord Holland’.

Zo concreet mogelijk: wonen met zorg

De intentieverklaring bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler is erop gericht om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In 2025 moet de vraag naar verpleeghuiszorg onder 75 plussers met 10 procent zijn afgenomen en in 2030 met 20 procent. De tweede pijler moet ervoor zorgen dat er meer passende woningen voor deze doelgroep beschikbaar komen. Per gemeente is concreet benoemd om hoeveel extra woningen per 2030 dit dan gaat. Ook is concreet opgenomen hoeveel extra plaatsen voor 24-uurs zorg gerealiseerd moeten worden, ook weer per gemeente. Eén van denkrichtingen – vanuit de zorg – is om in geclusterd wonen-complexen de verpleeghuiszorg bij de mensen thuis te gaan leveren. Dat betekent wel dat je deze appartementen onttrekt aan de woningvoorraad voor de ‘fittere’ 75 plusser. Voor die doelgroep ligt een opgave voor de corporaties.

De volgende stap

Half januari praten we in twee regiotafels over de verdere uitwerking van beide pijlers. Ik merk dat na alle aandacht voor corona een nieuw onderwerp extra welkom is. En doordat in de zorg door uitval van medewerkers nu al roosterproblemen ontstaan, is dat een extra stimulans om met andere oplossingen aan de slag te gaan.

Blogreeks Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

Deze blog is de tweede uit een reeks blogs van bestuurders uit verschillende organisaties, werkzaam in het landelijk gebied. Ieder van hen heeft zijn eigen kijk op de samenloop van de opgaven wonen en zorg in de plattelandregio’s waar ze werkzaam zijn en de manier waarop samen gewerkt wordt aan oplossingen.

Lees ook de blog : Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen van Kim Oude Luttikhuis (gemeente Berkelland) en Hanjo Lagas (Atrivé).