Van tijdelijke huurkorting naar passend wonen?

Het is dé opdracht voor woningcorporaties. Zorg dat mensen met een laag inkomen, in ieder geval te laag om een woning te kopen, passend wonen. ‘Passend’ is een relatief begrip. ‘Passend’ verandert continu. ‘Passend’ is niet alleen financieel maar ook (veranderende) gezinssamenstelling. We dragen hier aan bij door waar nodig ons vastgoed aan te passen en doorstroming te bevorderen. En we willen meer.

Portaal is voorstander van ‘huur naar inkomen’. Wij lobbyen daar actief voor, het is onze overtuiging dat meebewegen met het inkomen van de huurder de beste manier is om financiële problemen aan huurderszijde te voorkomen, de beschikbare maatschappelijke middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten én continuïteit van huurbetaling te garanderen.

Zolang ‘huur naar inkomen’ nog niet mag, bestaat ons antwoord op het vraagstuk van financiële oppassendheid uit een optelsom van 80% maximaal redelijk, een grote betaalbare voorraad én ons tweehurenbeleid. Ons tweehurenbeleid zorgt ervoor dat het grootste deel van onze voorraad beschikbaar blijft voor alle huurders. Als een nieuwe huurder recht heeft op huurtoeslag toppen we de huurprijs zover af dat het past. Zo hebben onze huurders een financieel maar ook anderszins passende woning en dat vinden wij belangrijk.

Samen met de Utrechtse corporaties experimenteren we met tijdelijke huurkorting. Als een huurder het nodig heeft, krijgt hij of zij een korting op de huurprijs. Zodra het inkomen weer stijgt, stopt die korting. Het recht op die korting is gekoppeld aan de Upas, een kortingspas voor de mensen met de allerlaagste inkomens in de gemeente Utrecht. We gaan dit evalueren, maar de aanpak lijkt een succes, waar zowel gemeente, corporaties en huurders blij mee zijn.

Maar…….. er dreigt onweer. In de Woningwet staat dat corporaties geen tijdelijke financiële bijdrage mogen leveren aan het inkomen van de huurders. Zij kunnen alleen structureel de huur verlagen. De Autoriteit Wonen beroept zich op de wet en ziet de tijdelijke huurkorting als een financiële bijdrage.

Wij zijn verbaasd over deze uitspraak. Als je de wet zo strikt interpreteert, is een structurele huurverlaging toch hetzelfde? Immers iedere euro die je minder aan de huurder vraagt dan wat de woning waard is, kun je dan zien als financiële bijdrage.
Het lijkt me duidelijk; ons huurbeleid én tijdelijke huurkorting zijn gelegitimeerde bijdragen aan onze kerntaak; het doelmatig voorzien in betaalbare huisvesting aan onze doelgroep.