Van label B in 2020 naar wensportefeuille in 2050

Woningcorporaties richten zich primair op betaalbaar en comfortabel wonen. Wat betreft die betaalbaarheid: die is nog wel in de hand te houden dankzij de gereguleerde huren. Het in toom houden van de energielasten is ingewikkelder. Zelfs nu er afspraken zijn over een gemiddeld label B in 2020. Wat moet er gebeuren, willen corporaties deze ambitie kunnen halen? Is er extra aandacht nodig, betere en soepelere subsidieregelingen of handhaving, zoals minister Blok voorstelde in zijn brief aan de Tweede Kamer? En wat kunnen bewoners zelf doen?

Vooralsnog ga ik ervan uit dat we de energiedoelen op korte termijn wel kunnen halen. Mét alle aandacht, regelingen en hier en daar extra zonnepanelen. Maar hoe zit dit op de langere termijn? Als in datzelfde energieakkoord ook al wordt gesproken over energieneutraal in 2050. Is gemiddeld energielabel B dan nog voldoende? Ik vrees van niet. Want sinds het klimaatakkoord van Parijs praten we ook al over een CO2-neutrale woningvoorraad en hebben sommige gemeenten al plannen voor de eerste aardgasloze wijken. En kwam onlangs het thema circulariteit in beeld, na de ondertekening van een grondstoffenakkoord met 180 partijen. Kortom: de opgave voor de komende 25 tot 35 jaar is dus vele malen groter en gaat veel verder dan het bereiken van een gemiddeld energielabel B in 2020.

Is het dan verstandig coûte que coûte te sturen op maatregelen waarmee we onze korte termijndoelen behalen, zonder helder te hebben wat we precies willen bereiken in 2040 of 2050? Ik denk het niet. Zeker als we bedenken dat vastgoedinvesteringen gemiddeld 15 tot 25 jaar meegaan, is het belangrijk om een heldere vastgoedambitie te formuleren voor de langere termijn. Pas na het plaatsen van de welbekende stip op de horizon, kunnen corporaties de juiste afwegingen maken over hoe en wanneer ze willen instappen: via label B, met hergebruik van materialen, recyclen en circulair bouwen of via aardgasloos wonen?

Persoonlijk zou ik mijn koers richten op aardgasloos wonen. Dan hebben we nog 23 jaar om het gas uit te faseren en naar alternatieve warmtebronnen te zoeken. All electric is nu al mogelijk. Daarvan liggen mooie voorbeelden op de plank. Waar ligt uw ambitie?