Van huurcontract naar Wooncontract

Een aflevering van BBC Earth toont een prachtig fragment over die gezamenlijk een verhuizing organiseren, uitgelegd door David – ‘a truly remarkable creature’ – Attenborough. Wanneer een van de heremietkreeften een mooie grote schelp vindt, drommen de andere kreeften eromheen. Die gaan in de rij staan, keurig van groot naar klein. Ze wachten tot er een kreeft langskomt die de grote schelp past. Zodra dat gebeurt komt een wonderlijke verhuisketen op gang. Nummer 1 verhuist naar de grootste schelp, laat zijn schelp achter voor nummer 2, die plaatsmaakt voor nummer 3, enzovoort enzoverder, tot iedereen een nieuwe stek heeft. Dat gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot: de meningen over wie recht op een schelp heeft verschillen weleens en dan geldt het recht van sterkste.

Dat is nog eens een lesje doorstroming op de woningmarkt. Maar wat ís nu de les? Laat de bewoners hun gang gaan en het komt goed? Laat iemand gewoon voor meer schelpen zorgen? Mijn les zou zijn dat schaarste aan passende schelpen om onorthodoxe methoden vraagt. In zulke situaties van schaarste is het dus belangrijker dat je de garantie hebt op een passende schelp dan het recht op die specifieke schelp. Daar groei je immers uit, die schelp past veel beter een andere woningzoekende kreeft en zo komen de andere wachtende kreeftjes ook nog eens aan bod.

Als we dan ook zorgen dat de huurprijs van de schelp meebeweegt met het inkomen van de kreeft, kom je in de buurt van het idee van Stadgenoot voor het Wooncontract. Op maat gesneden, betaalbare woonruimte is gegarandeerd, mits je bereid bent mee te veranderen als de omvang van je portemonnee of huishouden daar aanleiding toe geeft. Natura artis magistra, ook op de woningmarkt.

Perry Hoetjes, strategiemanager bij Stadgenoot