Transitie is een kronkelpad

Duurzaamheid en demografie, wat heeft dat eigenlijk met elkaar te maken? Dit onderzoeken we samen in de Leerlijn Wij maken Nederland: Duurzaamheid en Demografie. Gemeente Venlo, kartrekkers van energiecoöperaties, onderzoekers en mededeelnemers deelden op 31 augustus hun inzichten op het thema ‘de inclusieve energietransitie’.

Het eerste wat mij is blijven hangen uit deze sessie is de relatie tussen het hebben van een lange-termijn-visie en het ondernemen van korte-termijn-acties. Zelf ben geneigd om ver vooruit te denken of te kijken. Ondertussen doen we allemaal nu al ons best om de CO₂-uitstoot te reduceren door energie te besparen en de toekomstige woningvoorraad gasloos te maken. Ook hebben we bij vastgoedontwikkelingen op het vizier dat de bevolkingssamenstelling veranderlijk is, met regionaal grote verschillen. De routes van deze lange-termijn-transities zijn geen rechte uitgestippelde paden. Ze kronkelen, hebben zijpaden en doorkruisen soms andere routes.

Ik leerde dat we, al zoekende op deze paden, bottom-up initiatieven uit het heden meer mogen waarderen, omarmen en aanjagen dan dat we nu doen. Uiteraard heeft niet iedere pilot het in zich om uit te groeien tot een doorslaand succes. Maar dat betekent niet dat de poging niet gewaardeerd mag worden. Want zonder deze pogingen staan we immers stil op het grillige pad der verandering. Om te begrijpen wat een initiatief of pilot echt betekent voor de toekomst, moet je wel bereid zijn om vanuit het perspectief van de initiatiefnemer te kijken en de eigen professionele bril even af te zetten. Pas dan worden succesvolle pilots echte meerdimensionale succesverhalen.

Een tweede relatie die me opviel was de overeenkomst tussen huurdersbelangenverenigingen en energiecoöperaties. Beiden dienen een maatschappelijk doel, beiden veelal bemand door bevlogen, gelijkgestemde mensen met een bovengemiddelde leeftijd. Een groot verschil is echter dat de energiecoöperaties groeien met het groeiende belang van verduurzaming en de deelname aan huurdersbelangenverenigingen helaas juist afneemt. Terwijl de sector juist voor steeds complexere uitdagingen staat. Waar komt dat door? Zou het te maken hebben met het verschil in aandeelhouderschap? Een lid van de energiecoöperatie ziet naast het lange termijn perspectief van een duurzame toekomst ook het directe rendement op de bankrekening. Een lid van een huurdersbelangenvereniging ziet dat niet zo direct. Hij/ zij meet het succes af aan een goede en betaalbare woning in een prettige woonomgeving. Zou het helpen als we de huurder ook meer als aandeelhouder zouden zien dan als stakeholder of klant? Een gedachte waarover ik graag eens het gesprek over aanga.

Maurice Caris, duurzame volkshuisvester