Sturen op geluk: sleutel tot succes?

Leefbaarheid verbeteren…

‘De leefbaarheid verbeteren’…het blijft een interessant thema. Maar voor je kunt beginnen met verbeteren, is het belangrijk om te weten wat nu precies van invloed is op de leefbaarheid. En waar kun je als corporatie invloed op uitoefenen? Een sinds jaar en dag gangbare gedachte is dat een concentratie van lage inkomens in een wijk de leefbaarheid negatief beïnvloedt.
Maar is dat wel zo? Wordt de leefbaarheid niet ook beïnvloed door hoe de buurtbewoners zich voelen? Gelukkige en tevreden bewoners, als voorwaarde voor leefbare wijken? En geld maakt niet gelukkig, is toch het gezegde?

SCP: de levenstevredenheid

Het SCP monitort al jaren de levenstevredenheid. Sinds 2010 wordt de aanwezigheid van ‘moderne vaardigheden’ meegenomen. Daarbij gaat het om zaken die mensen nodig hebben om te kunnen functioneren in de moderne maatschappij. Een van die vaardigheden is de mate waarin men ervaart regie te hebben over het eigen leven. Eigen regie ervaren leidt niet alleen tot een hogere tevredenheid maar ook tot gelukkiger zijn.
In 2017 was Nederland met een gemiddelde van een 7,8 best tevreden met het leven. Het ervaren van eigen regie heeft een behoorlijke invloed op dit cijfer. Geen regie ervaren leidt tot een score van 6,4 terwijl juist veel regie ervaren leidt tot een score van 8.3. Opvallend is dat de mensen met een laag inkomen die geen regie ervaren, de levenstevredenheid beoordeelt met een 5,4. Dezelfde inkomensgroep die gemiddelde regie over het eigen leven ervaart, scoort met 7,2 aanzienlijk hoger.

Sturen op geluk!

Ik ben ervan overtuigd dat gelukkige mensen meer bereid zijn om zich in te zetten voor hun buren, buurt en leefomgeving. Want gelukkige mensen hebben meer ‘ruimte’ in het hoofd en geven zichzelf vaker de opdracht om ook het geluk van een ander positief te beïnvloeden.
Gelukkige bewoners, die het gevoel hebben regie over het eigen leven te hebben, zouden in die denkrichting dus een positief effect kunnen hebben op de leefbaarheid. Ik word dan ook enthousiast van een gemeente als Schagen, die bewust stuurt op ‘geluk’ en op een ‘inclusieve samenleving’. De aanvliegroute in het denken vind ik vooral verfrissend: het streven is niet het opkrikken van gemiddelden maar juist het verbeteren van de geluksbeleving van de bewoner waarbij elke interventie gericht is op het individu. En als corporatie kunnen wij daar ook zeker een belangrijke bijdrage aan leveren! Om maar wat te noemen: ‘eigen regie’ heeft ook een sterke samenhang met betaalbaarheid en het minder afhankelijk zijn van toeslagen. Matigen, de huren dus!