Strategie zoekt middelgrote stad

De ene middelgrote stad is de ander niet: de ene stad is een echte woonstad met een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat, terwijl een andere middelgrote stad een echte werkstad is met veel bedrijvigheid. De diversiteit van middelgrote steden vertaald zich in een breed palet van opgaven. Waar de ene stad prioriteit geeft aan het uitbreiden van het voorzieningenaanbod, zet een andere stad juist sterk in op het stimuleren van ondernemerschap. De opgaven waar middelgrote steden voor gesteld staan, is afhankelijk van de positie van de stad in de regio. Steden in de nabijheid van één of meerdere grote steden staan immers voor andere uitdagingen dan een middelgrote stad met een sterke regionale centrumfunctie of een middelgrote stad die onderdeel uitmaakt van een regio met meerdere steden van vergelijkbare omvang. Dit vraagt om een passende strategie en houding in de onderlinge samenwerking.

Middelgrote steden moeten hierbij het beeld van een complete stad loslaten en zich meer richten op het ontwikkelen van een complete regio met een complementair aanbod van sectoren, functies en voorzieningen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het is niet eenvoudig om afspraken te maken waar alle regiogemeenten zich in kunnen vinden en om winst en verlies met elkaar te delen. Voor middelgrote steden is het belangrijk dat zij weten wat hun specifieke kracht is: wat zijn de sterke punten van de stad en waarin onderscheiden zij zich? Door dit scherp in beeld te krijgen is het eenvoudiger voor middelgrote steden om keuzes te maken die de kracht van de stad versterken. In het rapport Naar een strategie voor middelgrote steden bieden we middelgrote steden een handreiking om aan de hand van drie stappen te werken aan een strategie die past bij de stad. Op basis hiervan kunnen middelgrote steden een eigen specifieke strategie ontwikkelen of verder aanscherpen in afstemming met de andere gemeenten in de regio.

Meer informatie

Platform31 ondersteunt middelgrote gemeenten bij het ontwikkelen van hun strategie. Benieuwd wat we voor uw stad kunnen betekenen? Neem dan contact met:

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

06 57 94 36 56