Stel je voor: de digitale woonwijk

Stel je voor dat toekomstige bewoners hun nieuwe woning al kunnen inrichten voordat die gebouwd is en dat er een techniek is die hen helpt bij de optimale inrichting. Daardoor ervaren ze uiteindelijk meer wooncomfort.

Stel je voor dat we met The Internet of Things alle apparaten in huis kunnen koppelen. Dat bewoners een seintje krijgen als hun energieverbruik omlaag kan. Dat leidt tot duurzamer gebruik van huizen.

Stel je voor dat we verkeerspatronen in een wijk kunnen meten. Dan kunnen we fileleed tegengaan, omdat we bewoners kunnen adviseren iets eerder of later naar kantoor te vertrekken of omdat we zelfs een deelauto kunnen inzetten.

Ver-van-je-bed-show? Bij BPD kunnen klanten sinds maart hun hele klantreis digitaal beleven, tot en met de handtekening onder hun koopcontract. In hun eigen online omgeving kunnen belangstellenden hun favoriete woningen opslaan en (in de loop van het jaar) hun huis naar eigen smaak configureren en services raadplegen. De voordelen van digitalisering op korte termijn: we zijn in staat grote groepen mensen te bereiken, hun woonwensen te inventariseren en kennis daarover met onze klanten te delen. Op (middel)lange termijn zie ik nog veel meer voordelen. De hiervoor genoemde voorbeelden laten zien dat digitalisering ons kan helpen het gebruik van woningen en woonwijken te analyseren en te optimaliseren. Daardoor weten we misschien al dat een groep bewoners wil verhuizen, nog voordat ze dat zelf weten. En we weten hoe hun nieuwe leefomgeving er uit moeten komen te zien.

Verreweg de grootste winst van digitalisering vind ik dat hiermee nu eindelijk de doorbraak wordt bereikt van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt. In de persoonlijke online omgeving draait het om de klant: om zijn (toekomstige) wensen en behoeften. Door wensen en gedrag continue te onderzoeken en te meten, kunnen ontwikkelende partijen, gemeenten en woningcorporaties de keuze voor (de inrichting van) woongebieden echt maken op basis van de vraag.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat mensen connected zijn. Het gevaar bestaat dat de toenemende tweedeling in de maatschappij tussen arm en rijk ook het verschil bepaalt tussen wel of niet verbonden zijn. Ook aan dit maatschappelijke vraagstuk kan digitalisering bijdragen. We weten immers wie wel meedoet; dezelfde partijen die gebruik maken van de data die dat oplevert, kunnen de handschoen oppakken om huishoudens die niet verbonden zijn, alsnog aan te haken. Stel je voor!