Steeds meer scheve huizen

Frank Wassenberg, Platform31

Nee, dit gaat niet over de Deense Skaeve Huse, de ‘aso-woningen’ aan de rand van de stad. Dit gaat over woningen met funderingsproblemen waar deuren klemmen, vloeren aflopen, muren scheuren en soms instortingsgevaar dreigt. Er komen steeds meer scheve huizen, vooral in modderig west-Nederland. Dat komt door veranderende grondwaterstanden, lekkende rioleringen, bodemdaling en rottende palen. De problemen spelen onder meer Zaandam, Dordrecht en Den Haag. De schade wordt geschat op minstens 5 miljard euro, oplopend tot wel 40 miljard. Een toevallige eigenaar kan zomaar 40.000 euro schade hebben, en dat heeft niet iedereen op de bank staan.

Gelukkig neemt de aandacht voor het probleem toe. Naar aanleiding van een motie van Paulus Jansen (SP) in de Tweede Kamer werd twee jaar geleden het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblemen (KCAF) opgericht. Dat hield donderdag de 21e een groot congres in Delft onder leiding van KCAF-voorzitter prof. Peter Boelhouwer (OTB/TU Delft) met Paulus Jansen en vertegenwoordigers van gemeenten over technische, financiële, juridische en beleidsmatige aspecten van funderingsproblemen. Ik mocht een bijdrage leveren aan het laatste aspect, gekoppeld aan de Platform31-ervaringen met particuliere woningverbetering, waarbij mijn nadruk lag op nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit.

Afgelopen maandag ging minister Blok himself in Zaanstad scheve huizen bekijken. Hij heeft (uiteraard) geen geld, maar bleek wel bereid te zijn om naar instrumenten te kijken voor mensen die bij de bank geen financieringsmogelijkheden hebben. Dan gaat het om mensen die hooguit een persoonlijk krediet kunnen krijgen, zo’n lening tegen tien procent rente. En dat wil je niemand aandoen, zeker niet mensen die toch al weinig geld hebben.

In de toekomst gaan we vaker te maken krijgen met funderingsproblemen. Woningen worden steeds ouder, bewoners aan de onderkant van de koopsector hebben weinig geld en eenvoudige oplossingen zijn er niet. Op het congres bleek dat er winst te behalen is in opschaling van de aanpak, kennisverbreding, soepelere financieringsregelingen en het koppelen van de problematiek aan verwante thema’s als woningverbetering, energiebesparing en armoedebestrijding. Platform31 denkt en doet mee!