Statushouders door maatwerk aan het werk

Vluchtelingen goed opvangen, hoe doe je dat goed? Uit cijfers van CBS blijkt dat 4% vluchtelingen 1,5 jaar na verkrijgen verblijfsvergunning werk heeft en 11% vluchtelingen na 2,5 jaar werk. Zo’n 80-90 procent van de vluchtelingen zit in de bijstand. Schrikbarende cijfers als je het mij vraagt. Sinds april 2018 lever ik met plezier een bijdrage aan de Amsterdamse Aanpak Statushouders om hier een kentering in te realiseren.

De Amsterdamse Aanpak Statushouders kenmerkt zich door een vroegtijdige aanpak, zo mogelijk al in het AZC van statushouders die naar Amsterdam komen. De begeleiding is intensief (de caseload is teruggebracht van 150 naar 50) en blijft gedurende 3 jaar, ook als een statushouder tussentijds werk heeft gevonden. Bij statushouders wordt een digitaal assessment afgenomen om inzicht te krijgen in de opleiding, werkervaring, interesses, taalvaardigheid competenties en eventuele (gezondheids-) belemmeringen naar werk. Het assessment is input voor het opstellen van een plan van aanpak naar werk voor klantmanagers. Daarnaast zet de gemeente een taal boost in, om statushouders die gaan werken of een opleiding gaan volgen, een kort (4 weken) intensief taaltraject op maat te bieden. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Tenslotte ontwikkelt de gemeente in samenwerking met bedrijven en opleidingen leerwerktrajecten in sectoren met tekorten. Er zijn inmiddels leerwerktrajecten in de hospitality, zorg en vrachtwagentechniek. Nieuwe leerwerktrajecten voor de bouw, techniek en woningcorporaties zijn in ontwikkeling. In al deze maatwerktrajecten is sprake van een combinatie van taal, leren en werken, met accent op leren in de praktijk. De gemeente zet hierbij in op het ontwikkelen van een fundament zodat statushouders een passende duurzame baan kunnen verwerven.

Het is nu zaak om vol te houden en uit te bouwen. De statushouders zijn veelal zeer gemotiveerd en hebben veel kwaliteiten, maar hebben ook extra ondersteuning nodig, zeker in de beginperiode. Sinds de start van de aanpak zijn van de bijna 4000 statushouders al 736 statushouders begeleid naar (part-time) werk. In 2017 zijn er ruim 400 statushouders uit de bijstand geholpen. Deze resultaten zijn in ieder geval veelbelovend.