Start with why…

Voor velen een bekende titel van het in 2009 verschenen boek van Simon Sinek. Daarin geeft hij, aan de hand van de ‘Golden Circle’, aan dat sommige personen en organisaties inventiever, baanbrekender inspirerend en succesvoller zijn dan anderen. Zij starten namelijk met het waarom. De meningen over de theorie van Sinek lopen sterk uiteen. Toch prikkelt het de gedachten om met maatschappelijke opgaven aan de slag te gaan. Vaak denken we meteen in het wat en het hoe. En we vergeten het waarom. De aanpak, of misschien nog beter de beweging, die we in gang willen zetten met Mobility Mentoring® begint juist met dat waarom. Voordat ik daar verder op inga, even een klein stukje historie.

Ruim twee jaar geleden ging Platform31 met lectoren Nadja Jungmann en Roeland van Geuns op zoek naar veelbelovende innovaties in Nederland voor het voorkomen, verminderen of helpen oplossen van schulden. De opbrengst publiceerden we in Schulden uit de knel. Dat bood perspectief, maar zei weinig over de effectiviteit en resultaten van de aanpakken. Samen met Nadja Jungmann en adviseur Peter Wesdorp richtten we onze blik daarom over de grens. Hiervoor lieten we ons inspireren door de logica en gevolgen van schaarste, van Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir. We stuitten op de aanpak Mobility Mentoring® van social-work organisatie Empath uit Boston. Deze aanpak liet robuuste en veelbelovende, resultaten zien. Sinds februari dit jaar is Platform31 exclusieve partner om EMPath’s Mobility Mentoring® verder te ontwikkelen in Nederland.

Terug naar het waarom. Het fundament van Mobility Mentoring® zijn de wetenschappelijke inzichten over de impact van (chronische) stress op gedrag. Daaruit vloeit het waarom: armoede en schulden werken verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken. Vanuit deze kern, in Sinek’s Golden Circle de ‘inside out’ methode, werk je vanuit het waarom naar het wat: Mobility Mentoring® helpt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Van daaruit ga je aan de slag met het hoe: de inzichten uit de (hersen)wetenschap vertalen zich in instrumenten en praktische toepassingen voor verschillende doelgroepen en organisaties.

Dankzij Mobility Mentoring® kunnen we hiermee aan de slag. Samen met u willen we de aanpak toepassen en verder ontwikkelen in Nederland. En willen we innoveren, leren en inspireren. Zodat we ook in Nederland doelgericht en op inspirerende wijze mensen kunnen begeleiden op hun reis naar economische zelfredzaamheid.

Mobility Mentoring®

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk.

  • Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.
  • Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.