Stad en land in balans

Energietransitie, economische en sociale vitaliteit, klimaatverandering en bereikbaarheid zijn grote maatschappelijk opgaven die we in Nederland samen moeten oplossen. Om tevreden bewoners te houden, moeten de stad en het platteland samen sterk staan. De roep om meer gelijkheid en minder selectieve focus op de stad klinkt steeds sterker uit verschillende hoeken van het land. Hoe doen we dat?

Gelijke aandacht voor stad en platteland

Architect Rem Koolhaas zegt in de NRC dat er wereldwijd meer aandacht moet komen voor het Randland. Omdat hier de komende jaren spannende veranderingen gaan plaatsvinden en om te voorkomen dat mensen zich er vergeten voelen en uit onvrede op polariserende politieke partijen gaan stemmen. In Nederland is de fysieke afstand tussen gebieden weliswaar klein, maar de emotionele afstand wordt groter naarmate vooral de stad steeds meer in het centrum van de aandacht staat. De gebieden buiten de steden bieden juist enorme kansen. Bijvoorbeeld voor de productie van duurzame energie, recreatie en het omgaan met klimaatadaptatie. Maar dan moeten die kansen wel gegrepen worden op een manier dat deze gebieden zelf ook profiteren en goed voor zichzelf zorgen.

Onjuiste beeldvorming

Laten we starten met een ander beeld. Volgens Peter Sonderen van ARTEZ Hogeschool voor de Kunsten is hier nu vaak sprake van een schijntegenstelling. ‘Het platteland’ is veel meer dan teruglopende bewonersaantallen, minder voorzieningen en een behoudende cultuur. En de stad is niet per definitie de economische en culturele motor van het land. Regelmatig zijn gebieden buiten de steden juist erg vernieuwend. Zo maakt de agrarische sector veelvuldig gebruik van nieuwe technische snufjes, zoals melkrobots. Bovendien scoort de leefbaarheid buiten de grote steden nog altijd hoger dan daarbinnen (Leefbaarometer, 2017).

Relatietherapie?

Er wordt genoeg over gezegd en geschreven, maar hoe kunnen stad en platteland in relatietherapie? Door met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit het hele land bij elkaar te komen en concrete initiatieven te ontwikkelen om deze relatie weer gezond te maken. Om te beginnen doen we dit op 8 februari tijdens de meet up Dialoog tussen platteland en stad. We gaan op zoek naar initiatieven waarin op basis van een gelijkwaardige relatie de sterke punten van ieder gebied worden benut. En uiteindelijk beiden er beter van worden.