Samen werken aan wijktransitie, hoe doe je dat?

Bij de gemeente Tilburg ontstond ongeveer 3 jaar geleden de PACT-aanpak. PACT staat voor people acting in community together. In de PACT-aanpak wordt de wetenschappelijke basis van de transitieleer als onderlegger gebruikt.

Ik raakte bekend met de transitieleer doordat ik in 2017 het boek Omwenteling van Jan Rotmans had gelezen. Voor mij een inspirerend boek dat volledig aansloot bij wat ik zag en voelde in de wijk. Als ervaren woonconsulent van een woningcorporatie zag ik de impact van de decentralisatie achter de voordeur. Bewoners die hulp nodig hadden en op een lange wachtlijst stonden, of waar soms 9 hulpverleners werkzaam waren. Wijkprofessionals die het gevoel hadden vooral met papierwerk bezig te zijn in plaats van de mens. Was dit de wijze waarop we wilden werken?

Het boek inspireerde mij om op te staan voor bewoners en wijkprofessionals. Bij een wooncomplex dat met veel problematiek kampte, wilde ik dingen anders gaan organiseren. Met als doel om te laten zien hoe het ook anders kan. Ik mobiliseerde mijn collega-wijkprofessionals om mee te denken over een andere aanpak om sneller te handelen bij de aanpak van de problematiek, maar ook om perspectief te bieden. Door op het juiste moment en met de juiste personen van de gemeente en ook marktpartijen in contact te komen, zag ik de kans om het project samen met bewoners en wijkprofessionals vorm te geven.

Opeens kwamen dingen daadwerkelijk in beweging. Zo ook bij mezelf. Ik werd gezien als de aanjager van een project. Spannend om zo in de picture te staan. Ik creëerde hiermee ineens mijn eigen transitie. Ik merkte dat ook ík mezelf opnieuw moest uitvinden als ik mee wilde doen met de veranderingen. Een proces dat – net als het project – ups en downs kent, omdat je schuurt tegen oude systemen en graag een nieuw systeem wilt ontwikkelen. Daarmee gepaard gaan diverse uitdagingen en teleurstellingen omdat ik soms sneller wil gaan dan waar organisaties aan toe zijn. Maar toch is het het allemaal dubbel en dwars waard wanneer ik zie dat bewoners zich uitspreken over wat zij willen en zich mobiliseren om activiteiten te organiseren. Of wanneer wijkprofessionals aangeven hoe blij ze zijn met de korte lijnen die we met elkaar hebben.

We zijn er nog niet, omdat het oude systeem zich niet zomaar gewonnen geeft, en ook ik nog wat te overwinnen heb om te blijven staan tegenover de gevestigde orde. Maar iedere stap die we in samenwerking met elkaar kunnen zetten is er weer een om langzaam maar zeker een sociale, fysieke en mentale verandering in de wijk te krijgen. Dat is wat voor mij de PACT-aanpak is.