Samen voor de grote verbouwing van Nederland

Klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw vragen om stevig onderhoud aan ons land. Dat zal niet lukken met lichte onderhoudswerkzaamheden, maar vraagt een grote verbouwing van Nederland. De Nationale Omgevingsvisie zal de langetermijnvisie geven voor de toekomst. De grote lijnen van deze opgaven weten we al uit eerdere publicaties hierover. De grote vraag blijft hoe we dit voor elkaar gaan krijgen.

Samenwerking is hiervoor een sleutelwoord. In het Manifest 2040 dat als resultaat van het Jaar van de Ruimte is verschenen, hebben we hiervoor al vijf principes gepresenteerd om samen te werken aan de woon- en leefomgeving. De opgaven staan ten slotte niet los van elkaar. Samenwerking is niet eenvoudig. Uit het programma Stedelijke Transformatie blijkt telkens weer dat samenwerking belangrijk is bij binnenstedelijke gebiedstransformaties: om tot een gezamenlijke visie te komen op een gebiedsontwikkeling, om te komen tot goede parkeeroplossingen, om goede afspraken te maken over de bekostiging en kostenverhaal, om flexibiliteit in de plannen aan te kunnen brengen. En samenwerking kent veel dimensies. Je moet elkaar vertrouwen, je moet elkaar kennen, je moet weten wat elkaars belangen zijn, je moet weten op welke manier jouw samenwerkingsverband eruit ziet. Bijna om moedeloos van te worden, maar de tegeltjeswijsheid ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’, klopt wel degelijk. We staan alleen weinig stil bij de verschillende soorten samenwerkingen.

Het is daarom mooi dat de NEPROM tijdens de jaarlijkse Dag van de Projectontwikkeling op 16 mei veel aandacht besteed aan de samenwerkingen die nodig zijn voor de grote verbouwing van Nederland. Samenwerking tussen gemeenten en ontwikkelaars, samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars, samenwerking met bewoners, samenwerking tussen ontwikkelaars. En tijdens de jaarlijkse NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling wordt dit jaar uitgereikt aan een gemeente en één of meer marktpartijen die gezamenlijk door die goede samenwerking een hoogwaardig project hebben opgeleverd. Veel inspiratie dus over hoe op een realistische manier samen de hoognodige verbouwing kunnen vormgeven. Platform31 is daarom graag partner in deze dag. Komt u ook?

Dag van de Projectontwikkeling

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert de NEPROM, samen met diverse partners onder wie ook Platform31, de Dag van de Projectontwikkeling, hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoedprofessionals in Den Bosch.