Samen op weg

De aanbesteding doelgroepenvervoer Rotterdam 2018-2025 gaat over vervoer én over welzijn. Op weg in het (duurzame) busje van A naar B stapte ook het NRW (Nieuw Rotterdams welzijnsbeleid) aan boord. Na het verschijnen van het bestek klopte Trevvel (Willemsen de Koning en ZCN Totaalvervoer) aan bij welzijnsorganisatie DOCK. Of we wilden aansluiten?

Een geniale link van de gemeente! In het doelgroepenvervoer reizen kwetsbare burgers die geen gebruik kunnen maken van de auto of het openbaar vervoer. De chauffeur is als een conciërge, de schakel tussen mens en bus die alles ziet en hoort.

DOCK en WMO Radar werken als sociale partner van Trevvel. Wij trainen de chauffeurs in vroegsignalering. Ze leren alert te zijn op signalen van sociaal isolement, huiselijk geweld, dementie en mensen die het alleen niet goed redden. En om gehoor te geven aan het ‘niet-pluis-gevoel’. De signalen worden gemeld en opgevolgd door de sociaal werkers. Binnenkort gaan ook getrainde vrijwilligers aan de slag als maatje op de bus of om te helpen bij activiteiten en op drukke ophaalpunten (ziekenhuizen, winkelcentra). Ook reizen ze mee met mensen die de overstap kunnen maken naar gebruik van het openbaar vervoer. Het leerlingenvervoer is onlangs gestart. Hierbij is naast alle andere zorg extra aandacht voor pesten.

In januari is de opdracht gestart. Het zal niemand ontgaan zijn dat er problemen zijn geweest om het vervoer logistiek goed op de rails te zetten. Hoewel Trevvel en de gemeente het graag anders hadden gezien, is dit inherent aan een overgang naar een andere aanbieder. Inmiddels zijn deze problemen overwonnen. Met de implementatie van het welzijnsdeel zijn we direct in januari gestart. Vanaf het begin was het een succes. We ontvangen veel signalen, pakken ze op en klanten waarderen de zorg en aandacht. De opdracht duurt zeven jaar. Voor ons in welzijnsland een blijde uitzondering op alle kortdurende aanbestedingsopdrachten. Deze keer dus tijd om echt ergens aan te komen!