Samen kunnen we echt het verschil maken

Onlangs bezocht ik Life in Cities, de indrukwekkende overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse fotograaf Michael Wolf. De grote, haarscherpe foto’s geven een beeld van het leven in wereldsteden en de daarmee gepaard gaande problematiek. Armoede. Eenzaamheid. Gebrek aan natuur. Een tweedeling in de samenleving… Dingen waar wij als partijen die actief zijn in de volkshuisvesting, onze ogen niet voor kunnen en mogen sluiten.

Daar kun je moedeloos van worden, maar dat is weinig constructief. Ik voel er meer voor om, zoals Rijksbouwmeester Floris Alkemade in een nabeschouwing op de tentoonstelling stelde, de schouders eronder te zetten en te kijken wat we eraan kunnen DOEN! Alkemade riep partijen op om over hun schutting heen te kijken en zich samen te buigen over de complexe vraagstukken die de verstedelijking met zich meebrengt. Samen ben je namelijk een stuk creatiever en kom je beduidend verder dan in je eentje.

Die gedachte spreekt mij aan, en ik voel die vibe ook bij Synchroon. Wij hebben de energie, de zin en de deskundigheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen in wijken en steden, en we zoeken partners om die uitdaging mee aan te gaan. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als je je als bedrijf langjarig aan een bepaalde wijk zou verbinden. Samen kunnen we echt het verschil maken! Dat hebben we duidelijk gezien in de Utrechtse probleemwijk Zuilen, waar we met de gemeente Utrecht en corporatie Mitros wijkontwikkelingsplannen gemaakt hebben om de wijk omhoog te trekken. Dat is overtuigend gelukt, en onze handen jeuken om dat ook in andere wijken en steden te doen.

Verandering begint met dromen, stelde de Rijksbouwmeester. En zo is het. De stad bestaat uit mensen, en als mensen samenwerken vanuit verbeeldingskracht geldt: the sky is the limit. Dus zoeken wij mensen van gemeenten en woningcorporaties met het talent om groots te dromen en het lef om daarna door te pakken en te doen wat nodig is om die droom te realiseren.
Wie durft?