Samen kom je verder

Werkend aan het thema armoede en schulden kom ik bij gemeenten en initiatieven veelvuldig de woorden ‘integraal’ en ‘samen’ tegen. Niet meer alleen als symptoombestrijding de financiële vraagstukken aanpakken, maar tegelijkertijd kijken naar directe en indirecte gevolgen als het verminderde denk- en doenvermogen als gevolg van stress, sociale isolatie en (onvoldoende) inkomsten. En doe dit vooral met de betrokkene en andere hulpverleners of instanties samen, vanuit zijn of haar perspectief. Het gevoel gehoord, gesteund en geholpen te worden bij zaken die je alleen niet meer aan kan helpt mensen de goede kant op. Ook in het kader van preventie.

Onlangs werd ik gewezen op een whitepaper van dr. Killian Wawoe (Vrije Universiteit Amsterdam) over ‘samenwerken en het kantoor ná corona’. Wat hebben zaken als aanpak van armoede en schulden en het professioneel samenwerken met elkaar gemeen zult u denken? Het zit in de woorden ‘integraal’ en ‘samenwerken’. Wawoe benoemt in zijn whitepaper de noodzakelijkheden van het hybride werken en de functie van het kantoor waar men samenkomt. Mensen hebben op het werk collega’s nodig om te leren en samen activiteiten uit te voeren. Zoveel mogelijk zelf doen, wetende dat je kunt terugvallen op de groep. Dit geldt ook voor activiteiten ter bestrijding van armoede en schulden. Begeleid en heb (veelvuldig) contact met mensen in deze situatie zodat zij hun zaken weer op orde krijgen en stimuleer deze mensen, zodat ze de benodigde activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren. De groep, zoals bedoeld in begeleiding en sociaal of professioneel netwerk, is geen hangmat maar een vangnet, dat mensen opvangt als dat nodig is. Uit armoede en schulden geraken is een teaminspanning net als het professioneel samenwerken in een organisatie. De les die ik leerde na het lezen van de hierboven genoemde stukken: autonomie in verbondenheid is de basis voor succes. Vallen doe je vaak alleen, opstaan doe je met hulp!

Meer informatie