Ruim baan voor huurwoningen in het middensegment

De aantrekkende markt voor koopwoningen, gecombineerd met strengere financieringsregels, heeft als onbedoeld bijeffect dat Nederland een groot tekort heeft aan huurwoningen in het middensegment. Mensen die niet in aanmerking komen voor een hypotheek én geen aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning, zijn hiervan de dupe. Vooral starters, zzp’ers en eenpersoonshuishoudens – een grote en groeiende groep Nederlanders – zijn op dit moment aangewezen op een veel te krap aanbod aan – en daardoor dure – vrijesectorhuurwoningen. Met name in de grote steden is het tekort aan betaalbare huurwoningen in het middensegment in mijn ogen zorgelijk. Bovendien is deze situatie niet goed voor een gezonde doorstroming op de woningmarkt.

Als NVM pleiten wij al langer voor meer huurwoningen in het middensegment. Dat is niet alleen een kwestie van meer bouwen. Alle betrokken partijen – beleggers, projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, verhuurmakelaars en, last but not least, gemeenten hebben een belangrijke rol in het realiseren van dit doel. Bijvoorbeeld door zo flexibel mogelijke bestemmingsplannen, zodat makkelijker kan worden ingespeeld op een veranderende vraag in de markt.

Gelukkig heeft de huurmarkt de volle aandacht van de meeste politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017. Vrijwel allemaal willen ze het aanbod van betaalbare huurwoningen stimuleren, blijkt uit de diverse verkiezingsprogramma’s. Het is goed dat ook het Kabinet nu een breed pakket aan maatregelen wil nemen om het aandeel middenhuurwoningen te laten toenemen.

Om een breed draagvlak te krijgen voor het middensegment huurwoningen houdt de NVM samen met VGM NL op maandag 13 februari een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag. De bijeenkomst, waarvoor we politici en vertegenwoordigers van gemeenten, beleggers en specialisten uit onze verenigingen uitnodigen, zal in een Lagerhuis-achtige setting plaatshebben. Enkele woordvoerders woningmarkt uit de Tweede Kamer zullen daar hun standpunt verdedigen en in discussie gaan met aanwezigen.

Ik reken op een vruchtbare en constructieve bijeenkomst.