Risk in de woningmarktregio

Deze zomer heeft de minister de woningmarktregio´s vastgesteld. Veel gemeenten én corporaties hebben belang bij een ontheffing. Maar deze is niet vanzelfsprekend. Wat als een ontheffing voor de ene gemeente (financieel) gunstig uitpakt, maar voor de ander niet? En wat als een gemeente ontheffing noodzakelijk acht maar de corporatie niet? Dan kan een simpele ontheffingsaanvraag uitdraaien op een spelletje Risk, met alle gevolgen van dien.
In vrijwel alle woningmarktregio’s heeft de minister het voorstel van de regionale bestuurders gevolgd. Daarmee is duidelijk geworden waar corporaties nieuw mogen bouwen. Ontheffing is mogelijk maar de minister gaat niet over één nacht ijs. Er moet sprake zijn van een feitelijke onderbouwing over de aanwezige investeringscapaciteit. En er moet draagvlak zijn onder de betrokken corporatiebestuurders en wethouders.

Het getalsmatig onderbouwen is niet eenvoudig maar zal wel lukken. Gemeentelijke woonvisies en de cijfers over bestedingsruimte bieden voldoende aanknopingspunten. Het vinden van bestuurlijk draagvlak voor ontheffingen wordt het spannendst. Want waar de besluitvorming omtrent de woningmarktregio’s toch vooral pragmatisch was – gericht op ‘houden wat we hebben’ – zal dat nu anders zijn. Een ontheffing gaat in essentie over het verleggen van investeringsstromen: wenselijk of misschien wel noodzakelijk voor de een, maar in potentie nadelig voor de ander. En als de minister inderdaad streng en terughoudend optreedt, gaat dit regionaal leiden tot de wezenlijke vraag: doen we wel het juiste op de juiste plek, en welke opgave in de regio heeft eigenlijk de hoogste prioriteit? Dat vraagt bestuurlijke en politieke moed om bestaande posities en belangen te begrijpen, maar misschien ook wel te heroverwegen.