Resilience, what’s in a name?

Onder professionals die zich bezighouden met de stedelijke problematiek is het zogeheten buzzword: resilience. Zo’n woord slaat niet zomaar aan het buzzen of rondzingen. Kennelijk is het onderwerp actueel en zijn veel mensen en organisaties ermee bezig. Hetzelfde was aan de orde met het woord ‘duurzaam’, dat men eind jaren tachtig veelal associeerde met geitenwollen-sokken-dragers en milieuactivisten. Inmiddels heeft praktisch elke organisatie die op wat voor gebied dan ook opereert, het woord duurzaamheid opgenomen in de beleidsstukken.

Maar wat betekent het woord resilience? Waar sustainability het Engelse equivalent is voor duurzaamheid, ben ik nog geen adequate Nederlandse vertaling voor resilience tegengekomen. Meer landen weten zich geen raad met de vertaling want ‘Chief Resilience Officer’ is de formele naam die ambtenaren dragen in steden als Rotterdam, Parijs, Milaan en Amman. En dat is nog maar een kleine greep uit het leger van de Chief Resilience Officers in de wereld.

In EN/NL woordenboeken kom je voor resilience vooral de vertaling herstellingsvermogen, veerkracht en weerstandsvermogen tegen. Toegepast op steden krijg je daar wel een beeld bij, maar het is geen complete en compacte formulering. De organisatie 100 Resilient Cities omschrijft Urban/Stedelijke Resilience als het vermogen van individuen, gemeenschappen, instituties, bedrijven en systemen om in een stad te overleven, zich aan te passen en te groeien, in weerwil van de chronische druk en acute schokken die ze ondervinden.

Op 21 en 22 maart kwamen vertegenwoordigers van verschillende Europese steden en projecten bij elkaar om ervaringen en expertise uit te wisselen over hun resilience projecten tijdens het Resilience Matters Event. Als je de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties bekijkt, dan zie je dat deze doelen de lading van resilience ruimschoots dekken. Sara Toy, de Chief Resilience Officer van Bristol. maakt dan ook gebruik van het inmiddels ingeburgerde woord sustainability om uit te leggen waarvoor ze verantwoordelijk is.
Kortom: resilience is het nieuwe duurzaam.

Resilience Matters

Op 15 september 2015 ging het URBACT Resilient Europe network van start. Rotterdam was de zogeheten Lead Partner van dit netwerk. Het netwerk werd gevormd door 10 steden uit 9 landen, verspreid door Europa (zie overzicht).
Donderdag 22 maart was de laatste bijeenkomst van het netwerk: Resilience Matters. Uiteraard in Rotterdam, met als gepaste locatie Blue City. De dag daarvoor konden deelnemers projecten bezoeken in Rotterdam.
De ervaringen, resultaten geleerde lessen van de afgelopen drie jaar werden op een interactieve manier gedeeld. De deelnemers aan deze druk bezochte bijeenkomst vertegenwoordigden 20 steden uit Europa. Als National Contact Point van URBACT, nam Platform31 ook deel aan de bijeenkomst.

Overzicht deelnemers Resilient Europe network

  1. Nederland – Rotterdam
  2. Verenigd Koninkrijk – Glasgow en Bristol
  3. België – Antwerpen
  4. Italië – Potenza
  5. Griekenland – Loannina
  6. Bulgarije – Burgas
  7. Polen – Katowice
  8. Zweden – Malmö
  9. Denemarken – Velje

Voor lokale initiatieven zie deze link.