Prestatieafspraken met een belegger? Waarom niet!

De verbazing bij deelnemers in het workshopzaaltje was groot. Daar staat een belegger die investeert in betaalbare, middeldure huurwoningen (vanaf € 630 tot € 900/950) en die met de gemeente langjarige afspraken maakt over een gematigde prijsontwikkeling, plus een terugbetalingsregeling bij uitponden na 15 jaar. De woningen blijven in het afgesproken marktsegment beschikbaar en worden toegewezen aan huishoudens uit de gewenste doelgroep: lage middeninkomens. Waarom doet een commerciële marktpartij dit?

“Met deze woningen bedienen we onze achterban. De fietsenmaker met een bescheiden inkomen, de politieman, (zelfstandige) vakmensen in de metaalsector of koopvaardij. Dat is een bewuste keuze”, zegt een woordvoerder van pensioenuitvoerder MN. “Wij zijn bereid over het realiseren van middeldure huurwoningen met gemeenten prestatieafspraken te maken.” En dat doet deze belegger niet alleen in de marktgebieden waar de druk op de markt hoog is, maar ook in aanpalende marktgebieden. Zo zijn er projecten onder handen in onder meer Zaltbommel, Uden en Aalsmeer.

“Aanvankelijk was ik sceptisch en wilde het College adviseren het niet te doen. Maar nadat ze in een paar gesprekken hun intenties en beweegredenen hadden toegelicht en bleek dat ze zich echt over meerdere jaren wilden committeren aan ons beleid, zijn we overstag gegaan. We doen het gewoon, waarom niet?” zegt de beleidsmedewerker van de gemeente Aalsmeer. De gemeente werkte tot dan toe samen met één vaste partner, maar die bedient ook andere gemeenten. De samenwerking met MN is een welkome aanvulling op de afspraken met de lokale woningcorporatie.

De gemaakte afspraken omvatten elementen die voor het gemeentelijk beleid relevant zijn: aanvangshuur, prijs/kwaliteitsniveau (waar onder. duurzaamheid), huurprijsontwikkeling, huurprijs bij mutatie, maximum huurprijs, exploitatieduur in het betreffende marktsegment, terugbetaalregeling bij uitponden, grondprijs, toewijzing aan de doelgroep et cetera. Er is dus veel mogelijk.

Toch gebeurt het nog niet vaak. Gemeenten zijn vaak terughoudend om met marktpartijen in zee te gaan. Verrassend genoeg is de onbekendheid tussen gemeenten en marktpartijen relatief groot. Onbekend maakt onbemind. Het imago van marktpartijen laat te wensen over. Ze zouden uit zijn op snelle winst en zich weinig gelegen laten liggen aan het gemeentelijk beleid. Maar dat blijkt niet altijd het geval. Beleggers zijn er in veel soorten en maten. Het is dus ook een kwestie van elkaar leren kennen. Om vervolgens het kader te bepalen waarbinnen partijen zich vastleggen. Daarbij hoort goed en scherp onderhandelen. Gewoon doen dus!

Fons Lustenhouwer

Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers

Weten hoe dat werkt? Platform31 organiseert binnenkort een praktijklab ‘Prestatieafspraken met beleggers in de praktijk’. Tijdens het praktijklab verkennen we de (on)mogelijkheden van het maken van prestatieafspraken met beleggers. Onder welke condities zijn beleggende marktpartijen en gemeenten bereid zich in meerjarige afspraken vast te leggen op het realiseren en in de markt houden van middeldure huurwoningen?