Picking the Signals

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er aandacht voor het vinden van de nieuwe winnaars in de economie. Met de kreet ‘Picking the Winners’ werd aandacht gevraagd voor vernieuwende bedrijven met het idee dat door deze winnaars veel werkgelegenheid zou worden gecreëerd. Het land of de stad die deze winners wist binnen te halen, was spekkoper. Deze benadering speelt vandaag de dag nog steeds. We noemen het nu alleen start-ups en hopen dat er een unicorn tussen zit: een start up die meer dan 1 miljard dollar waard wordt. Beroemde voorbeelden van unicorns zijn Uber, Airbnb, Snapchat, Pinterest en Dropbox. Nu is het erg lastig in te schatten welk bedrijf een winnaar wordt en daar je geld op te zetten. Begrijpelijk dat dit vraagstuk wordt omzeild door meer algemene voorzieningen te creëren zoals broedplaatsen voor de creatieve industrie waar dan hopelijk zo’n potentiële unicorn neerstrijkt. Nu is er niets mis mee om met deze start-up hype mee te gaan. Maar onderscheidend word je er als stad of regio niet snel door. Iedereen doet dit immers ook.

Het is wellicht minstens zo interessant hoe je als stad of regio veel alerter kan zijn op ontwikkelingen die voorafgaan aan het opkomen van de zogeheten winnaars. Oftewel heb meer oog voor de signalen, de eerste zwaluwen, die erop wijzen dat interessante veranderingen op komst zijn en op basis daarvan nieuwe (economische) activiteiten te gaan stimuleren of een vernieuwingsstrategie te ontwikkelen. En of dit nu start-ups zijn van grote gevestigde bedrijven of burgercoöperaties, is afhankelijk van waar die signalen op duiden. En hier komt de kracht van scenario’s om de hoek kijken. Met behulp van scenario’s kunnen meerdere mogelijke toekomsten van bijvoorbeeld een stad, land of bedrijf worden beschreven. Omdat elk scenario een in zichzelf coherent verhaal is, laten ze zien welke effecten nieuwe ontwikkelingen kunnen hebben op een stad. Daarmee is een alertheid te ontwikkelen die maakt dat je veel sneller op vroege signalen die duiden op veranderingen kan inspringen. Dit ‘picking the signals’-effect is een niet te verwaarlozen uitkomst van het werken met scenario’s: een veel pro-actievere benadering. Werken met scenario’s als hulpmiddel om meer onderscheidend te zijn als stad of regio.

Meer informatie