Passie voor de volkshuisvesting

Kun je een goede bestuurder, toezichthouder of medewerker in de corporatiesector zijn als je geen passie hebt voor de volkshuisvesting? Wat de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) betreft, hebben onze leden – de toezichthouders – die passie wel degelijk nodig. Sterker nog, als je als toezichthouder geen passie hebt voor de volkshuisvesting dan hoor je niet thuis in de corporatiesector.

Als je naar de Woningwet kijkt, hebben corporaties maar weinig speelruimte meer. Toch heeft de wet ook weer ruimte gecreëerd voor nieuwe samenwerkingen en innovatieve ideeën. De huurders hebben meer invloed gekregen, gemeenten spelen nu een grote rol en er gebeuren interessante dingen met bijvoorbeeld wooncoöperaties. De panelen schuiven en als sector moeten we dat ook omarmen. Ook de relatie wonen en zorg wordt de komende jaren steeds intenser, dit ondanks de scheiding van wonen en zorg.

Ik vind het echt bijzonder om de ontwikkelingen in de sector te zien en de beweging die er gaande is. Kleinschalige initiatieven van bewoners, netwerken binnen wijken, de uitdagingen met wonen en zorg en de slimme manier waarop de Autoriteit Woningcorporaties de rol van externe toezichthouder op zich neemt, het is boeiend om mee te maken. Ik verwacht nog meer disruptieve innovaties de komende jaren, die voor corporaties impact gaan hebben – en die voor nieuwe uitdagingen zorgt. Ontwikkelingen op technologisch, politiek en sociaal vlak bieden ook kansen. En de ontwikkelingen in de zorg, waardoor mensen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen, met veel gevolgen voor corporaties.

Commissaris zijn is al jaren veel meer dan kijken of alle regels van de wet en de Governancecode en alle procedures gevolgd zijn. Cultuur en gedrag zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden.
Toen ik 6 jaar geleden ‘De aanspreekbare commissaris’ introduceerde, werd ik door veel leden bijna de zaal uitgekeken. Nu is het volkomen normaal dat je als toezichthouder aanspreekbaar bent.

Hoe zit je er als toezichthouder in? Met welke houding wil je toezicht houden? Wat betekenen ontwikkelingen als de wooncoöperatie en burgerkracht voor de corporaties – en dus ook voor het intern toezicht? Blijf je als toezichthouder nieuwsgierig en ga je zelf ook de wijken in, op zoek naar het verhaal van de bewoners? Hoe speel je als RvC in op kleinschalige initiatieven van huurders, op innovatieve samenwerkingen in informele platforms en op steeds meer overlast gevende huurders?

Dat debat willen we ook in onze eigen beroepsvereniging voeren. De VTW heeft de meerjarenstrategie 2016-2020 vastgesteld, met als motto: De VTW staat voor professioneel toezicht op woningcorporaties, vanuit passie voor de volkshuisvesting. Onze focus ligt daarbij op vier terreinen: aanspreekbaarheid en verantwoording ; de relatie met het bestuur; de positie van de raad; en strategie en inhoud van de corporatie. Langs die lijnen zijn we een project gestart, waarmee we een beweging op gang willen brengen waarin onze leden met elkaar in debat gaan en nadenken over wat goed toezicht is en welke ontwikkelingen we de komende jaren met elkaar willen doormaken. Dat doen met met onze leden én met onze stakeholders.

Ik kijk uit naar de gepassioneerde verhalen. Wie is de eerste?