Pak je rol in het verduurzamen van de warmteplannen

“Met warmtenetten dreigt Nederland een stap terug in de tijd te doen”, schreef directeur Patrick Lammers van Innogy Nederland in het Financieel Dagblad op 10 september 2017. De beeldvorming rondom warmtenetten blijkt hardnekkig. Het artikel was niet perse onwaar, maar vooral eenzijdig gebaseerd op verouderde warmtenetten (2e en 3e generatie) en fossiele warmtebronnen. En dat is jammer. Dergelijke berichtgeving voedt de vooroordelen en houdt de ogen gesloten voor nieuwe duurzame technieken. Door het verlagen van de temperatuur van warmtenetten, het bufferen van warmte, het slim sturen van de warmtestromen en het toevoegen van CO2-arme warmtebronnen, zoals geothermie, kunnen moderne warmtenetten (van de 4e en 5e generatie) juist een stap voorwaarts betekenen. Zeker de potentie van geothermie is interessant.

Aardgasloos

Sinds minister Kamp de Energieagenda uitbracht, mogen warmtenetten zich op vernieuwde belangstelling verheugen. Verschillende gemeenten verkennen momenteel de mogelijkheden van het ontwikkelen of uitbreiden van een warmtenet als mogelijk alternatief van aardgas. Om de warmtenetten van de grond te krijgen, richten gemeenten zich in eerste instantie op woningcorporaties. Woningcorporaties vormen een gemakkelijk aanspreekpunt en hebben veelal het laaghangend fruit van de gemeente in het bezit (gestapelde complexen met blokverwarming).

Corporatie rol in verduurzaming warmtenetten

Maar ook veel corporaties staan vaak kritisch tegenover warmtenetten. “Je pompt het hele jaar door warmte van 70 graden rond.” “Warmtenetten zijn maar beperkt zuiniger dan de gasketels”, “Je kan alleen contracten afsluiten van 30 jaar.” Ja, soms klopt dit. Maar het hoeft dus niet. En het leuke is dat een corporatie – als grote afnemer – een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van het warmtenet. Bijvoorbeeld door in contracten vast te leggen dat de warmte binnen vijf jaar duurzaam moet worden opgewekt. Of door vergaande isolatie van de woningen waardoor een warmtenet op lagere temperatuur mogelijk is. Blijf dus vooral kritisch. Maar niet door te vervallen in algemeenheden die gebaseerd zijn op oude technologie en het bij voorbaat afserveren van warmtenetten. Maar door je rol te pakken in het verbeteren van de warmteplannen!

Koersen naar CO2-neutraal in 2050