Ook grote vastgoedpartijen willen samenwerken!

Kort geleden heeft mijn collega Sandra Suijkerbuijk een webinar gegeven over toekomstbestendige winkelgebieden. Daarin sprak zij over het betrekken van vastgoedeigenaren bij het invullen van leegstand met nieuwe functies en bij het compacter maken van het winkelgebied. In mijn vorige blog ging ik in op het belang om inzicht te heben in het soort eigenaren waar je mee te doen hebt. Dit heeft invloed op de manier waarop je de eigenaren het beste kunt betrekken.

Een veel gehoord vooroordeel is dat de vastgoedeigenaar alleen geïnteresseerd is in het rendement op het vastgoed en geen feeling heeft met de lokale centrumontwikkeling. Een goedlopend centrumgebied is toch vooral het belang van de ondernemers en de gemeente? De coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat een goed lopend centrum evenzeer in het belang is van de eigenaar. Nieuwe huurders staan immers niet meer in de rij wanneer er een ondernemer omvalt.

Al heel snel na het uitbreken van de crisis bleek dat eigenaren en huurders met elkaar in gesprek moesten over de flexibiliteit van huurverplichtingen. Ook als de acute crisis voorbij is, heeft de anderhalvemetersamenleving invloed op het verdienmodel van ondernemers in bepaalde bedrijfstakken. Het rendement per m2 is daar lager met als gevolg dat het rendement voor de eigenaar ook niet hoog te houden is. Daardoor komt een alternatieve invulling van het vastgoed dichterbij.

Onze ervaring is dat lokale eigenaren het meest vanzelfsprekend oog hebben voor het winkelgebied als geheel. Maar onze ervaring is óók dat landelijk opererende vastgoedpartijen in beweging te krijgen zijn. Als onafhankelijk adviseur komen we soms dezelfde eigenaren in verschillende centrumgebieden tegen. Door de eerdere contacten en ervaringen is al een basis voor vertrouwen gelegd en zien ook deze eigenaren dat beweging nodig is.

Zo hebben in Spijkenisse een aantal regionaal of landelijk opererende vastgoedpartijen samen met de BIZ en de gemeente een convenant gesloten met het oog op de toekomstbestendigheid van het winkelgebied. Deze eigenaren hebben een groot deel van het winkelhart in handen. Samen werken zij aan het verbeteren van het hart van het kernwinkelgebied en aan het terugbrengen van het aantal m2 winkelvloeroppervlak door transformatie naar wonen in bepaalde delen van het winkelgebied.

De vastgoedeigenaren, de BIZ en de gemeente hebben sindsdien zeer geregeld overleg om acties op elkaar af te stemmen en concrete afspraken met elkaar te maken. Dit overleg bleek juist ook bij het uitbreken van de coronacrisis zeer waardevol. Doordat er vertrouwen was, konden eigenaren direct uitwisselen hoe zij met hun huurders omgaan en daar zoveel mogelijk eenzelfde lijn in proberen te vinden. Ook spraken de eigenaren in overleg met de gemeente af om eenzelfde geluid richting de huurder te laten horen over hoe hun winkels weer snel open zouden kunnen gaan. Zij wisselden ideeën uit hoe leegstand ingezet kan worden om de bezoekers meer te spreiden. Daarnaast blijft het overleg erop gericht om stap voor stap naar een structurele oplossing en een compacter centrumgebied te komen. Dit is een mooi voorbeeld waaruit blijkt: ook grotere vastgoedpartijen willen en kunnen samenwerken!