Onderzoeksbureau IVO stelt zich voor

Voor onderzoeksbureau IVO wordt 2018 het jaar waarin we meer gaan samenwerken met Platform31. In deze blog stellen we ons aan u voor.

Het IVO beantwoordt al 28 jaar onderzoeksvragen en adviesvragen rondom leefstijl, verslaving en zorg. Van oudsher doen we onderzoek naar middelengebruik en -verslaving. Vanuit de daarmee opgebouwde expertise over sociaal kwetsbare groepen is dit thema verbreed naar onder meer gedragsverslavingen, leefstijl, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, GGZ en het forensische veld. Bij het IVO zijn enkele promovendi aangesteld, die onder begeleiding van een hoogleraar een meerjarig onderzoek doen en hierover publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, resulterend in een proefschrift. Daarnaast doen we praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld in opdracht van gemeenten.

Met ons onderzoek willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de situatie van sociaal kwetsbare groepen in de maatschappij. Hierbij werken we graag samen met de doelgroep waar het om draait. Zo voeren we een onderzoek uit waarbij moeders, die kinderen in de jeugdzorg hebben (gehad), samen met vertegenwoordigers van de gemeente en de jeugdzorg inventariseren hoe de jeugdzorg kan worden verbeterd. Met veel van onze studies proberen we doelgroepen te bereiken die buiten beeld blijven omdat ze ‘lastig te bereiken’ zijn. Voorbeelden zijn studies naar rokers die niet van plan zijn om te stoppen met roken, jongeren die met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp zijn beland en mensen die dakloos zijn.

Hoewel het IVO ‘slechts’ een onderzoeksbureau is, proberen we de wetenschap altijd te verbinden met praktijk en beleid. Omdat problemen zoals een ongezonde leefstijl of verslaving nooit op zichzelf staan, pleiten we voor een integrale benadering. Dit passen we zelf toe in ons werk door vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en deskundigheden te onderzoeken. We kijken dan ook erg uit naar samenwerking met Platform31 en de kruisbestuivingen die daaruit zullen ontstaan!

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie en contactgegevens onze website of volg het IVO op Twitter of LinkedIn.