Niet passend is niet per definitie niet betaalbaar!

Drie keer het woord ‘niet’ in één zin. Dat is verwarrend. Tegelijkertijd zet het aan tot denken. Betaalbaarheid staat hoog in het vaandel in de corporatiesector. Dat is mooi, want een betaalbare woning draagt bij aan iemands welbevinden.

Passend toewijzen werd sinds 2016 opnieuw de norm voor betaalbaarheid. Gemiddeld wijzen corporaties zo’n 99 procent passend toe. Heeft de sector het over betaalbare woningen dan worden woningen onder de circa 600 euro bedoeld. Daarbij wordt niet altijd specifiek gekeken naar de wensen en de financiële mogelijkheden van huishoudens.

Er zijn huurders waarvoor circa 600 euro aan huurlasten (inclusief de huurtoeslag) nog steeds te hoog is. Er zijn ook huurders die huurtoeslag ontvangen, maar meer kunnen betalen. In dergelijke situaties kan een duurdere – lees: vaak mooiere – woning wel toegewezen worden en hoeft de huurder niet teleurgesteld te worden.

Een situatie waarin mogelijk een uitzondering bij de passendheidstoets gemaakt kan worden, is die van zzp’ers. Soms hebben zij tijdelijk een laag inkomen, maar kunnen zij de duurdere huurwoning wel betalen op het moment dat ze een huurwoning zoeken. Lever bij die groep maatwerk en bekijk samen welke woning en huurprijs voor hen geschikt en betaalbaar is.

Dat geldt ook voor andere situaties waarbij huishoudens graag een duurdere huurwoning willen en het vermoeden bestaat dat zij die woning ook kunnen betalen. Bijvoorbeeld bij een starter die net een paar jaar werkt en verwacht dat hij binnenkort promotie krijgt. Of iemand die momenteel drie dagen werkt en op termijn full-time gaat werken.

Een ander bekend voorbeeld zijn de ouderen met vermogen. Het gaat hier om ouderen met een laag inkomen en een hoog vermogen. De woningen waar die groep naar op zoek is, zijn vaak groter en luxer dan een corporatiewoning van circa 600 euro. Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd met maatregelen te komen om die groep vrij te stellen van de passendheidsnorm. Die maatregel is er nog niet. Je kunt voor hen een uitzondering maken bij de passendheidstoets zodat ze de woning krijgen die ze willen én die ze kunnen betalen.

Het siert de sector dat betaalbaarheid hoog in het vaandel staat. Ik wil ervoor pleiten maatwerk te leveren bij woningtoewijzing. Het is zonde om huurders woningen niet toe te wijzen terwijl de woning wel past bij hun financiële situatie. Voorkom teleurstelling bij huurders en het onnodig leeg blijven staan van die woning, terwijl een match wel mogelijk is door de vrije ruimte bij de passendheidsnorm in te zetten. Er is vijf procent ruimte om uitzonderingen te maken. Zet die weloverwogen in, want niet passend volgens de passendheidstoets is niet per definitie niet betaalbaar!

Meer informatie

Voor voorbeelden hoe dergelijke huurders in beeld komen, lees het Inspiratieboek Woningtoewijzing.