"Minder slecht is niet goed"

Dat adagium inspireerde Arthur Rijntjes, senior projectontwikkelaar bij Aannemersbedrijf Jongen Venlo, om een op Cradle-to-Cradle (C2C) principes gebaseerd plan voor een nieuwe woonwijk in Venlo-Noord te ontwikkelen. “Een verkeerde energiebron efficiënter benutten, is domweg niet goed genoeg”, aldus Bas van de Westerloo van C2C ExpoLAB. Voor C2C-woningontwerp is een fundamenteel ander startpunt is nodig, hield hij zijn gehoor van deelnemers aan de Masterclasses Circulaire woningbouw voor.

Eerste C2C nieuwbouwwijk van koopwoningen in NL

Met het initiatief van Jongen heeft Venlo de primeur in Nederland: de eerste op C2C-principes geïnspireerde woonbuurt met zo’n 50 C2C-koopwoningen in de wijk ’t Ven in Venlo-Noord. In samenwerking met onder meer Wauben Architects, landschapsarchitect Geert Janssen, C2C ExpoLAB en de gemeente Venlo, heeft Jongen de plannen verder uitgewerkt.

Dat de woonbuurt uitgerekend in Venlo gerealiseerd wordt is geen toeval. Venlo positioneert zich de laatste jaren sterk als C2C-gemeente van Nederland. Het stadskantoor is een inspirerend en toonaangevend voorbeeld. Ook maatschappelijk vastgoed wordt vanuit de C2C-gedachte aanbesteed. Nu zijn woningen aan de beurt.

Daarvoor heeft Aannemersbedrijf Jongen Venlo een nieuw woningconcept ontwikkeld: Puraverde. Dat staat voor ‘Door en door groen wonen’. De C2C-principes zijn in vijf richtingen uitgewerkt:

  • Gebruik van gezonde en veilige materialen: bijvoorbeeld geen toxische materialen, demontabel, bij voorkeur met terugname garantie (restwaarde vooraf bepaald).
  • Gebruik van hernieuwbare energie: bijvoorbeeld geen gas-aansluiting en minimaal EPC=0.
  • De woningen worden aanpasbaar gebouwd.
  • Water: hergebruik van hemelwater en grijs water op helofytenveld.
  • Luchtkwaliteit: luchtzuivering via onder andere groene gevelelementen van de woningen .

De bouw van de eerste fase van 10 woningen start in 2018. Daarna volgt de rest in stappen, zodat de leereffecten van C2C-ontwikkeling en -bouw, maximaal in de volgende bouwfasen benut worden. De bewoners onderhouden straks zelf, in VvE-verband, het binnenterrein van de wijk. De hiermee gemoeide kosten worden opgebracht uit de afvalstroom uit de wijk.

Door gebrek aan voldoende C2C-bouwmaterialen kunnen de woningen overigens nog niet voor de volle 100 procent C2C gerealiseerd worden. Maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en het project daagt de bouwsector uit tot circulaire innovaties. In de volgende fasen zullen steeds meer van C2C-materialen worden ingezet. De innovatieve woningen vormen daarmee een inspiratie voor andere nieuwbouwplannen. Zowel binnen Venlo als daarbuiten. Kortom: C2C-woningbouw? Het kan en gebeurt in Venlo!

Fons Lustenhouwer

Meer informatie

Platform31 organiseert momenteel 3 masterclasses over Circulaire woningbouw en werkt aan een etalage van (bouw)projecten op basis van circulaire principes. In vervolg hierop worden in 2017 twee nieuwe projecten gestart: Circulair uitvragen (over circulair opdrachtgeverschap) en Material Banking/Urban Mining (over hergebruik van materialen in de vastgoedvoorraad). Binnenkort vindt u hierover meer informatie op onze website. Interesse: neem contact op met