Met begrip meer grip op beschermingsbewind

Het adviesrecht bij schuldenbewinden is niet de enige manier voor gemeenten om meer grip te ervaren op beschermingsbewind om zo mensen met schulden beter te helpen en het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen. Nog te vaak wordt de kracht van samenwerking tussen bewindvoerder en gemeentelijke dienstverlening onderschat om te komen tot een betere kwaliteit én meer grip. Het is dan wel belangrijk om te werken aan onderling begrip en voorbij je eigen perspectief kijkt. Een simpel kijkje in de keuken kan hierbij helpen.

Op het Divosa jaarcongres ‘armoede en schulden’ en de BPBI bewindvoerdersdag hield ik workshops over beschermingsbewind. Hierin bleek dat zowel beleidsadviseurs en bewindvoerders de kansen zien van samenwerking. Tijdens mijn workshop op de bijeenkomsten vertelden zij beiden dat samenwerking kan leiden tot kennisuitwisseling, meer zicht bij instroom in bewind, het sneller stabiliseren en oplossen van schulden, het efficiënter maken van de dienstverlening, het werken aan zelfredzaamheid en het bevorderen van uitstroom. Voor alle partijen – en zeker ook voor de financieel kwetsbare inwoner – zijn er voordelen. Waarom komt de samenwerking dan toch zo moeizaam tot stand?

Te weinig wederzijdse erkenning, begrip en communicatie lijken hier ten grondslag aan te liggen. Dat is ook lastig. Zo hebben bewindvoerders vaak te maken met meerdere gemeenten met ieder hun eigen procedures. Gemeenten onderhouden contact met soms wel meer dan honderd bewindvoerders. Daarnaast horen gemeenten van hun inwoners vooral de verhalen van malafide bewindvoerders. Bewindvoerders horen van hun cliënten dat gemeenten traag en bureaucratisch zijn. Om elkaar te versterken moet je echter wel voorbij die denkbeelden kijken.

Een kijkje in de keuken is dan zo slecht nog niet. Organiseer als gemeente met een paar enthousiaste bewindvoerders werkbezoeken en neem de tijd om elkaar te leren kennen. Wie weet kom je erachter dat je aanvullender werkt dan je denkt. Een van de workshopdeelnemers noemde als streven ‘dat bewindvoerder en gemeente elkaar niet meer tegenwerken’. Dat lijkt me een mooi begin om direct mee aan de slag te gaan.

Kennisbijeenkomsten beschermingsbewind

  • Op 6 en 20 november organiseert Platform31 twee kennisbijeenkomsten over beschermingsbewind voor beleidsadviseurs. Meer weten? Klik hier.