Meer tijgermug en meer wijn


Maarten Hoorn – 27 oktober

Leonardo DiCaprio besteedt in de documentaire ‘Before the flood’ uitgebreid aandacht aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Hij praat met Barack Obama en de paus. De dramaserie ‘Als de dijken breken, wat dan?’ van de EO schetst de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland. In de serie ‘Onzichtbaar Nederland’ van de VPRO is een aflevering die specifiek over water gaat. Kortom, de klimaatgevolgen staan volop in de belangstelling. Een paar stevige buien begin deze zomer zetten de problemen ook goed op de kaart. Wat dat betreft lijken we steeds beter te weten wat de impact is en dringt dit bewustzijn bij steeds meer mensen door dat de gevolgen groot kunnen zijn.

De Klimaattop die op 26 oktober in Rotterdam plaats vond, gaat ook in op de gevolgen van de klimaatveranderingen en hoe we de klimaatveranderingen zo beperkt mogelijk kunnen houden. De afspraak die hier is gemaakt, is om 9% minder CO2 uit te stoten in 2030. Dit moet onder meer gebeuren door een smart grid, dat vervuilers en verbruikers aan elkaar koppelt. Heel goed dat zo’n klimaattop er is, want er is nog veel werk te doen om die hoge ambitie te halen. Circulaire economie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving staat in de kinderschoenen. En denk eens aan de enorme opgave die we hebben om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en we dus op een andere manier onze huizen moeten verwarmen of te koken.

Heel goed dat we hier met z’n allen hard aan werken. Maar bedenk wel dat we ook bij een geringe opwarming te maken krijgen met een ander klimaat. De EO richt zich met haar dramaserie op dijken die mogelijk breken. Het gaat ook vaker voorkomen dat we hoosbuien krijgen met lokale overstromingen tot gevolg. En wat te denken van een hogere temperatuur? Natuurlijk is dat positief voor de wijnbouw, maar we zullen ook negatieve effecten hebben. De tijgermug kan vaker voorkomen en we krijgen vaker situaties zoals bij de zeer warme start van de Tour de France in Utrecht. En wat te denken van meer droogte, met gevolgen voor energievoorzieningen, industrie, landbouw, natuur en niet te vergeten de mens. Wat dat betreft zijn het Deltaprogramma en de nationale adaptatiestrategie onmisbaar: we moeten aan de slag om onze bestaande gebieden klaar voor het klimaat van de toekomst te maken. En bedenken wat we moeten doen bij lange periodes van droogte, hitte of veel neerslag. Zodat we ook in 2050 nog trots kunnen zijn op het Nederlandse imago als voorloper op watergebied.

Meer informatie

Tijdens de leergemeenschap Water en ruimte op 9 november in Venlo, bespreken we hoe we klimaatstresstesten als hulpmiddel bij ruimtelijke adaptatie kunnen inzetten. Meer informatie