Maatschappelijke impact? Betrek er kinderen bij!

Samen vormen ze zo’n 20 procent van de totale Nederlandse populatie: kinderen. Een behoorlijke groep. Tegelijkertijd ook een groep die nog maar weinig wordt meegenomen in het denken en doen rondom de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Als je daarbij bedenkt dat het vooral de toekomst van kinderen is die door dat denken en doen bepaald wordt, is die minimale betrokkenheid onlogisch en een gemiste kans. Vooral als blijkt dat kinderen uitstekend in staat zijn tot het maken van positieve maatschappelijke impact.

Neem bijvoorbeeld de initiatieven van Missing Chapter – een organisatie die zich sinds 2009 hard maakt voor kind-inclusie. Eerder resulteerde die ambitie in de oprichting van een Nationale Raad van Kinderen, die afgelopen november bijeenkwam rond het thema kindermishandeling. Eén van de adviezen die kinderen daar aan minister Hugo de Jonge meegaven, was de introductie van een heuse Oudertelefoon – “want ouders willen ook dingen kwijt.” Een spannende en interessante gedachte, vond de minister, die er naar eigen zeggen graag mee aan de slag gaat. Verder adviseerden lokale kinderraden in 5 gemeenten over het lokaal armoedebeleid.

Onlangs kwam er een vervolg op deze kinderraden: KidsKracht. Vanuit dezelfde overtuiging dat kinderen echte change agents (kunnen en al) zijn als het gaat om de opgaven van nu. KidsKracht stimuleert deze potentie met verschillende actie- en educatieprogramma’s die kinderen in staat stellen het verschil te maken op school en in hun gezin. Dat verschil maken doen ze op diverse gebieden met aandacht voor aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) – denk dus aan onderwerpen als armoede, gezondheid en klimaat. Een mooi voorbeeld is WaterSpaarders; een landelijke beweging van kinderen èn volwassenen die zich inzetten voor energiebesparing door collectief minder lang te douchen (om precies te zijn: 5 minuten in plaats van de gemiddelde 9). Dat doen ze met succes: WaterSpaarders heeft al een waterbesparing van ruim 3,7 miljard liter warm water opgeleverd. Op dit moment bereikt KidsKracht meer dan 200.000 kinderen en hun gezinnen.

Op die plekken in Nederland waar mensen werken aan de spelende maatschappelijke vraagstukken, is het betrekken van kinderen nog eerder uitzondering dan regel. In het licht van de genoemde – en talloze andere – voorbeelden die de maatschappelijke impact van kinderen laten zien, is dat zonde. Misschien moeten we onszelf nog maar één ding afvragen: waarom zouden kinderen níet meedenken?

Alliantie Kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat aantal vinden wij te hoog. Op 26 maart ondertekende Platform31 daarom samen met meer dan tachtig andere organisaties de Alliantie Kinderarmoede. Samen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat in 2030 kinderen niet meer de dupe van armoede zijn en er geen nieuwe gezinnen meer zijn die in armoede vervallen.