Leren hoe het niet moet

De arts die zelf in een ziekenhuisbed terecht komt, kijkt ineens heel anders aan tegen zijn dagelijks werk. Wat eerst geoliede werkprocessen en doordachte protocollen waren, blijken frustrerende procedures, of weinig empathische interacties.

Het is vaak leerzaam om je te verplaatsen in de doelgroep voor wie (of met wie) je werkt. Dat geldt ook voor ons, werkend in of rond het openbaar bestuur. Zo zou een ambtenaar die bezig is met dienstverlening of participatie ook eens aan de andere kant van de tafel moeten plaatsnemen. Alsof je een burger bent met een vraag. Kijken wat er dan gebeurt.

Voordat ik onlangs als projectleider bij Platform31 in dienst trad, werkte ik als journalist bij Binnenlands Bestuur. Ik schreef over participatie, burgerinitiatieven en de ambities op dat vlak in de Omgevingswet. Dus toen ik als burger, bij een simpele vraag over het plaatsen van een minibieb op de stoep voor mijn huis, het ambtelijke bos van de vergunningverlening in werd gestuurd, bleek dat een leerzame ervaring. Niet alleen voor mij – het leverde me vooral een leuk achtergrondartikel op in het lijfblad van ambtenaren en bestuurders -, maar vooral voor de gemeente.

Zo willen we het niet en zo moet het ook niet, reageerde de gemeentesecretaris, die juist zo hard werkt aan de cultuurverandering passend bij participatie en de vraag achter de vraag begrijpen. Hij gebruikte het voorbeeld nog vele malen om binnen de gemeentelijke organisatie uit te leggen dat we er nog niet zijn, ondanks goede voornemens en inspanningen.

De samenwerking tussen burger en overheid moet echt beter. Niet alleen voor leuke initiatieven in de leefomgeving, ook voor effectief sociaal beleid, of voor de energietransitie. Nederland gasloos in 2050 gaat alleen maar lukken als we er samen voor gaan.

Leren van elkaar – hoe het wel moet én hoe het niet moet – is daarin onmisbaar. Daar zet ik ook graag mijn expertise voor in, eerst als journalist, nu als projectleider en altijd als burger. In die laatste rol ben ik inmiddels uiterst tevreden: mijn minibieb wordt deze maand feestelijk geopend. Door de wethouder participatie.

Saskia Buitelaar