Lang leve het Huis van de Wijk!

In de Rotterdamse wijk Delfshaven staan zes ‘Huizen van de Wijk’. Daar worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd, getraind en begeleid naar een betaalde baan. Een professioneel schoonmaakbedrijf coacht bijvoorbeeld vrijwilligers bij de schoonmaak van het huis. Als tegenprestatie krijgen zij een opleiding tot erkend schoonmaker. Zo stromen veel langdurig werklozen uit naar betaald werk. Ook de catering wordt op deze manier aangepakt. Het is een concept dat werkt en al veel wijkbewoners aan een betaalde baan heeft geholpen.

Door de landelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein komen veel buurthuizen in de knel. Er is vaak weinig aan onderhoud gedaan en daardoor ogen de gebouwen gedateerd. Het beheer is steeds vaker volledig in handen van goedbedoelende wijkbewoners. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun buurt. De vraag is echter of zij er zelfstandig altijd even goed in slagen om het doel te bereiken: ontmoeting in de wijk, waardoor de sociale samenhang verbetert en mensen omzien naar elkaar. De Huizen van de Wijk in Delfshaven laten zien dat het beter kan.

Ik daag ook andere gemeenten uit om op een andere manier naar de rol van het buurthuis te kijken. Door te zoeken naar aanvullende functies voor het buurthuis, gekoppeld aan maatschappelijke problemen. En door ondernemers te betrekken. Op die manier bereik je meer: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je een leer-werkplek bieden. Het buurthuis kan ook ontwikkelingen als de deel-economie ondersteunen. Zo krijg je ook meer diversiteit in de aanloop naar het Huis van de Wijk.

Terug naar Delfshaven. Ook ondernemers worden daar uitgedaagd zich in te zetten voor de wijk. Zo is de lokale ongediertebestrijder uitgenodigd om niet alleen (betaald) een einde te maken aan een rattenplaag in het Huis van de Wijk, maar ook de wijkbewoners (gratis) voorlichting te geven. Op deze manier wordt de hele wijk schoon en ongediertevrij gehouden. Pakketbezorger DPD gaat de Huizen van de Wijk gebruiken als ophaalpunt. Stagiaires helpen bij de organisatie van activiteiten en gebruikers van de locaties leveren een tegenprestatie voor de wijk. Voor alle gebruikers geldt het principe van wederkerigheid: bewonersgroepen maken gebruik van de ruimtes, en in ruil daarvoor koken ze bijvoorbeeld eens per maand een maaltijd voor een groep oudere wijkgenoten. Ook zijn er bruiloften en verjaardagen in de Huizen van de Wijk. De inkomsten die dit genereert, worden aangewend voor het verbouwen en opknappen van de Huizen, waarvoor dus minder subsidie nodig is.

Door verschillende functionaliteiten met elkaar te verbinden wordt het traditionele buurthuis opnieuw het centrum van de wijk. Het vraagt visie, slagkracht en ondernemerschap, maar zolang mensen de behoefte voelen elkaar te ontmoeten en te helpen…vervult het Huis van de Wijk een cruciale rol, nu en in de toekomst!