Laat de schaar voortaan thuis!

Bij het oplossen van een maatschappelijk probleem ontstaat meestal de volgende reflex: we knippen het probleem op in verschillende onderdelen en iedereen gaat met zijn eigen deel aan de slag. Kort daarna komen we erachter dat we het niet alleen kunnen en dat we elkaar nodig hebben om tot een goede oplossing te komen. Dan gaan we weer om tafel en willen vooral dat die ander meehelpt om mijn deel op te lossen. Vaak verliezen we het groter maatschappelijk probleem uit het oog en helpen de verschillende deeloplossing niet om het grotere geheel op te lossen. Oké het is misschien ietwat gechargeerd, maar toch.

Al jaren komen er asielzoekers naar Nederland en al jaren krijgt een deel van hen een (tijdelijke) verblijfsvergunning. En ook al jaren worstelen partijen om die vergunninghouders aan woonruimte te helpen; ambtelijk gezegd, gemeenten lopen al jaren achter op de taakstelling. Dus werd Platform Opnieuw Thuis in 2014 – ruim voor de grote instroom – opgericht om als ‘buitenboordmotor’ de partijen samen te brengen en te werken aan het groter geheel.

Over een paar maanden houdt het Platform op te bestaan. Het is tijd om te bepalen wat we doen met de opgedane kennis en ervaring van deze samenwerking uit de afgelopen jaren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zonder een ‘buitenboordmotor’ toch meer wordt gekeken naar het grotere algemene belang. Onze belangrijkste lessen zijn:

  1. knip het probleem niet op maar stel – in ons geval – de vergunninghouder en de opgave centraal en
  2. organiseer de permanente verbinding tussen landelijk en lokaal. Kennen en gekend worden is noodzakelijk voor vertrouwen en draagvlak. Vanuit die opgave is het aan het gehele netwerk om de oplossing te vinden met de partners die daarbij (verder) nodig zijn.

Wij zien dit ook bij gemeenten. De beste resultaten worden behaald door gemeenten die voortvarend aan de slag zijn gegaan met het vergunninghouderdossier. Zij knippen hun opgave niet op per gemeenteonderdeel, maar zorgen voor een projectstructuur, een integraal plan en bestuurlijk commitment; de belangrijkste ingrediënten voor een goed resultaat.

Laat de schaar voortaan thuis en ga samen aan de slag! Dat is de beste oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Meer informatie

Platform Opnieuw Thuis is een samenwerkingsverband van het Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten en corporaties met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).