Kunst: succesvolle tool bij inburgering

In 2021 is het zo ver: de nieuwe inburgeringswet wordt van kracht. Doel van de wet is om nieuwkomers sneller, effectiever en op maat naar een plek in hun nieuwe omgeving te begeleiden. Centraal staan hierbij – naast het leren van de taal – participatie en sociale redzaamheid. Dit vraagt dus om meer dan alleen taallessen. En vormt meteen ook de grootste uitdaging voor gemeenten.

Samenwerking met kunstenaars en andere culturele aanbieders kan daarbij wel eens behulpzaam zijn. En is niet echt ingewikkeld te organiseren. Want elke stad, elk dorp kent wel een centrum voor de kunsten, muziekvereniging, toneelgezelschap, beeldend kunstenaar of dansgroep. Locaties en subsidies zijn vaak beschikbaar, professionals en vrijwilligers in overvloed, dus een gouden greep zou je zeggen.

En kunstbeoefening draagt bewezen bij aan het proces van inburgering. Meedoen aan een cultureel project zet je kwaliteiten en creatieve vermogen centraal in plaats van je vluchtelingenstatus of onvermogen om de taal te spreken. Je wordt beoordeeld op inzet en talent, wat belangrijk is als je geen ander middel hebt om te tonen wat je kunt. Verder werk je in veel culturele projecten samen met Nederlandse deelnemers, is er Nederlands publiek of ben je gekoppeld aan een Nederlands maatje. Taalverwerving gaat sneller en je bouwt aan een sociaal netwerk dat onontbeerlijk is als je op zoek bent naar een baan of een oppas nodig hebt. En daarbij komt dat voor kunstbeoefening je niet altijd dezelfde taal hoeft te spreken om elkaar te begrijpen, denk maar aan muziek of beeldende kunst. Kunst is zeker geen alternatief voor taal, maar kan wel het ijs breken in de communicatie. En dat is vaak een eerste stap naar inburgeren.

Als voorbereiding op de nieuwe wet lopen er momenteel pilots in 57 gemeenten. De oproep van de minister aan deze pilot-gemeenten is om inzicht te krijgen in wat er goed werkt en hierbij innovatie niet te schuwen. Dus een oproep aan beleidsmedewerkers inburgering: betrek culturele partners uit je gemeente bij je plannen. Hun inzet draagt bij aan een succesvolle inburgering!

Meer informatie