Klimaatakkoord is het startschot voor de grote verbouwing van Nederland

Duurzame technologie gaat een sleutelrol spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Die conclusie mag worden getrokken uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord die Ed Nijpels op 10 juli presenteerde. We gaan steeds meer woningen verduurzamen met warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen. Dit betekent dat de aardgasgestookte cv-ketel op termijn verdwijnt als enige vorm van warmtevoorziening. Aardgasloos betekent overigens niet automatisch gasloos. Het Klimaatakkoord schrijft het huidige gasnetwerk niet af. Integendeel, want er komen demonstratieprojecten voor duurzaam gas en waterstof. Ook dit gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Onze installatiebranche en de bouwsector staan voor de uitdaging om de kostprijs van duurzame verwarmingssystemen te verlagen en de rendementen te verbeteren. We werken toe naar compacte warmtepompen, slimme mogelijkheden voor warmte-opslag en industrialisering van renovaties en specialistische technieken als aquathermie en geothermie. Toch is het Klimaatakkoord tot op zekere hoogte een momentopname. De techniek staat niet stil en zal steeds betere oplossingen aandragen.

Passages waar ik ook enthousiast van word, zijn die over de subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting. Een stapsgewijze verhoging van de belasting op aardgas en geleidelijke verlaging van de elektriciteitsbelasting bevordert de toepassing van duurzame energie met bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. En de invoering van een financiering die gekoppeld is aan het huis in plaats van de eigenaar maakt dat de energietransitie ook haalbare kaart wordt voor Nederlanders met een krappere portemonnee.

De norm voor de maximale warmtevraag van woningen geeft vaart aan de toepassing van hybride warmtepompen en zonneboilers. Dat geldt ook voor de afspraak om 100.000 corporatiewoningen nog vĂ³or 2021 aardgasloos te maken. Allemaal maatregelen waar ik enthousiast van word. Voor mij is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen dan ook het startschot voor de grote verbouwing van Nederland. Want 100.000 corporatiewoningen is nog maar het begin. Vanaf 2021 komen daar jaarlijks 50.000 woningen bij. Al ruim voor 2030 verduurzamen we de gewenste 200.000 woningen per jaar. Daarmee reduceren we de CO2-uitstoot enorm!

Naar de Tweede Kamer

Minister Wiebes laat het Klimaatakkoord op hoofdlijnen doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Na de zomer gaan de plannen met commentaar van het kabinet naar de Tweede Kamer, die het vervolgens met aanvullende opdrachten terugstuurt naar de onderhandelaars. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de maatregelen dan nog dit jaar uitwerken en ondertekenen.