Kleinschalige bedrijvigheid in de Donderberg

Van de periferie van Nederland valt heel veel te leren. Neem de Roermondse wijk de Donderberg. De wijk kreeg twee jaar terug bekendheid door de publicatie Terug naar de Donderberg (2015) van Arabiste Petra Stienen. Zij groeide er op, keerde er dertig jaar later terug en maakte contact met de vele nationaliteiten die er wonen. Aan de hand van hun levensverhalen vertelt ze over de maatschappelijke kansen die het opgroeien in een dergelijke wijk biedt. De huidige bewoners – en zeker de migrantenvrouwen die er nu wonen – willen uit de uitkeringsafhankelijkheid. Het liefst willen ze zélf als ondernemer aan de slag. De woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg proberen dat met hulp van de gemeente Roermond en de provincie Zuid-Limburg te stimuleren.

Platform31 heeft er in het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie met de neus bovenop gestaan. De Donderberg – gebouwd in de jaren zestig en zeventig – is een typische wijk uit een tijd waarin functiescheiding domineerde. Deze erfenis drukt nog steeds op de wijk. Tegenwoordig wordt juist de grote betekenis van functiemenging onderkend. Vitale wijken zijn vaak ook bedrijvige wijken. Maar gaat het over wijkeconomie dan komen wijken als de Donderberg bijna nooit in het vizier. Dan leveren onze Randstedelijke wijken de hippe referentiebeelden. Alleen: de Donderberg mist de kleinschalige bedrijfslocaties en industriële locaties die daar te vinden zijn.

Het stimuleren van wijkeconomie vraagt hier andere strategieën. Hoe doen ze het in de Donderberg? Bijvoorbeeld door winkelpuien te plaatsen in gewone woonhuizen en bewoners te helpen om vanuit uitkeringssituaties door te groeien naar ondernemerschap. Dat is heel veel gedoe en geworstel, misschien moeten regels in de sociale zekerheid worden aangepast, maar in de Donderberg zijn ze het aan het uitvinden. Platform31 blijft Roermond volgen, de gemeente is ook betrokken bij de opzet van een nieuw programma waar we op verschillende locaties in Nederland gaan experimenteren met eigentijdse vormen van functiemenging. Ook daar gaan we weer samen nieuwe dingen uitvinden.

donderdberg-br

Meer informatie