Kennisdeling is kracht

Hoe we in steden en regio’s met elkaar wonen, werken en samenleven verandert met de dag. De scheiding van wonen en zorg en het huisvesten van doelgroepen met een zorgvraag in de wijk versterkt deze ontwikkeling. Want hoe houden ouderen en mensen met intensieve zorgvragen, beperkingen, verwarring of dementie zich staande in de wijk? Wie staat er voor hen klaar met hulp en voorkomt dat ze wegzakken in een sociaal isolement? Bovendien zijn zorgdoelgroepen vaak aangewezen op de goedkope voorraad, die zich in bepaalde wijken concentreert. Waardoor de draagkracht en de leefbaarheid in deze wijken verder onder druk komt te staan.

Kortom: door de toenemende extramuralisering blijkt een goede samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn belangrijker dan ooit. Het is aan gemeenten, corporaties en zorginstellingen om het voortouw te nemen en antwoord te geven op de vraag wat nodig is in de wijk. Door te experimenten met een gebiedsgerichte, lokale aanpak voor nieuwe en betere oplossingen in wonen en zorg.

Als kennismakelaar schakelen we tussen strategie en praktijk: we verbinden professionals in de wijk met de beleidsmakers in gemeenten. En we lopen net zo lang mee tot we concrete oplossingen hebben voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Het delen van kennis en inspiratie op het terrein van wonen en zorg is onmisbaar in deze opgave en voorkomt dat we steeds opnieuw ‘het wiel’ uitvinden. Wij willen u laten profiteren van ‘de wielen’ die wij in onze experimenten tegenkomen of ontwikkelen. De nieuwe Update Wonen en Zorg houdt u per kwartaal op de hoogte van de uitkomsten en ervaringen naar aanleiding van onze studies, experimenten en leerkringen. Met nieuws, interviews, publicaties en een agenda.