Jong geleerd is oud gedaan: tips om meer jongeren politiek te betrekken

Jongeren laten participeren in het beleid – voor veel steden en gemeenten is het een heuse uitdaging. Ze lijken minder betrokken als je kijkt naar opkomst bij verkiezingen en partijlidmaatschap. Jongerenparticipatie is een vrij nieuw fenomeen. Decennia – tot zelfs eeuwenlang – werd er niet naar hen geluisterd, wat tot op vandaag voor achterdochtigheid zorgt. Toch zitten jongeren boordevol creativiteit, hebben ze een frisse blik op maatschappelijke zaken en willen ze die delen.

Volgens onderzoek behoort 51 procent van de wereldbevolking tot de zogeheten generatie Z – de groep geboren tussen 1995 en 2012. Waar vorige generaties vooral dromers waren, deinst generatie Z er niet voor terug de handen uit de mouwen te steken stelt trendwatcher René Boender. Hoe laat je jongeren deelnemen in je lokale participatieprojecten?

Maak projecten op maat om het vertrouwen te boosten…

Door bewoners al op jonge leeftijd te betrekken, vergroot je de kans dat ze tot op latere leeftijd betrokken blijven. Je toont immers dat je waarde hecht aan hun mening. Start bijvoorbeeld specifieke projecten voor jongere bewoners, of benader ze actief in bredere projecten. In Heumen konden kinderen en jongvolwassenen van 10 tot 20 jaar hun ideale vakantie-activiteit aan de stad doorgeven via het online platform. Toen Leiden inwoners vroeg naar ideeën voor de heraanleg van een park, richtten ze zich ook specifiek tot kinderen en jongeren. Recent veranderde corona onze levens ingrijpend en met name jongeren hebben het uitzonderlijk lastig. De Vlaamse stad Kortrijk, ten slotte, peilde in november 2020 bij jongeren tussen 18 en 25 naar de impact van het coronavirus op hun mentale welzijn. Dit kan een opstap zijn om maatregelen te nemen die het voor jongvolwassenen makkelijker maken.

… en je bereik te blijven uitbouwen

Daarnaast is het een goede strategie om in gesprek te blijven met inwoners en ze vaker uit te nodigen om te participeren. Een voorbeeld is het energietransitie project van de gemeente Nieuwkoop. Eerder konden jonge ouders hun mening geven over de aanleg van een speeltuin. Toen het lokale bestuur het debat over de energietransitie opstartte, namen ook een groot deel van hen opnieuw deel.

Weet waar je doelgroep actief is

Het is een open deur intrappen: om jongeren te bereiken, moet je projecten op de juiste kanalen promoten. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok … sociale media zijn dé plek. Weet wel dat er tussen de platformen verschillen zijn in de leeftijdsgroepen die ze het meest gebruiken. Almere ontdekte de kracht van Instagram en influencers. De gemeente werkte samen met een jongere met duizenden volgers op Instagram. Die trok de markt op om met inwoners te praten over wonen, duurzaamheid en energie. Zo ontstond er zowel online als offline aandacht en enthousiasme voor een (online) inloopsessie, ook bij inwoners die anders moeilijker bereikbaar zijn. Al hoef je je niet te beperken tot online kanalen, ook offline zijn er plekken waar je jongeren bereikt. Denk aan sportclubs en jeugdverenigingen.

Blijf experimenteren

Een laatste tip: er is niet één manier die gegarandeerd succes oplevert. Je doet er goed aan om verschillende benaderingen uit te proberen en zo maximaal in te spelen op verschillen in behoeftes en voorkeuren.

Ben je benieuwd hoe ons CitizenLab-participatieplatform kan helpen om meer jongeren te betrekken bij je beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.