Intramuralisering als nieuwe trend

Deze maand publiceerden we – in nauwe samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Dit werd in het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek van Humanitas ten doop gehouden. Bij die gelegenheid had ik de eer het eerste exemplaar te overhandigen aan de oudste bewoonster van De Leeuwenhoek, mevrouw Wolters. Zij had de eerbiedwaardige leeftijd van 99 jaar bereikt. Haar leeftijd is illustratief voor de hoge leeftijd die steeds meer Nederlanders bereiken. De leeftijdscategorie 100 jaar en ouder is op dit moment zelfs de snelst groeiende leeftijdscategorie.

Als u de foto bekijkt, kunt u zien dat mevrouw Wolters in gezelschap was van heel wat oudere dames. Inderdaad, vrouwen worden nog steeds ouder dan mannen en overleven hun man dan ook in veel gevallen als weduwe. Het was om diverse redenen zeer leerzaam om een gehoor van vooral 80- en 90-jarigen toe te spreken. Een van de lessen die zich aan mij opdrong was dat ik me realiseerde dat heel veel ouderen nog steeds gebaat zijn bij de aanwezigheid van verpleeghuis zoals de Leeuwenhoek. In Nederland heeft altijd het ideaal van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen voorop gestaan, ook al zijn er na de oorlog veel verzorgingshuizen (‘bejaardenhuizen’) en verpleeghuizen gebouwd. De laatste jaren wordt het ideaal van zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen met nog meer nadruk door overheden uitgedragen.

Maar ergens is er een grens. Dat geldt zeker voor broze dames en heren van zeer hoge leeftijd. Op een gegeven moment schiet de thuissituaties en alles wat daar omheen aan hulptroepen georganiseerd is te kort om vader of moeder adequaat op te vangen of is de prijs die daarvoor privé betaald moet worden te hoog (ontwrichting eigen gezinsleven bijvoorbeeld). Tijdens het feestelijke drankje na afloop merkte voorzitter Gijsbert van Herk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas op dat het ideaal van langer thuis nog steeds heel dominant is in kringen van beleid, maar dat Humanitas nu al een extra aantal verpleeghuis zoals De Leeuwenhoek goed zou kunnen gebruiken. En zeker in de nabije toekomst. Het gebeurt niet vaak dat je het gevoel hebt getuige te zijn van een onvermijdelijke trend: de rehabilitatie van het belang van intramuralisering.

Meer lezen?

Het magazine ‘Oud worden in Nederland’ is tot stand gekomen door een samenwerking van Platform31 en het Sociaal en Cultureel Planbureau. U kunt het magazine gratis downloaden:

Magazine Oud worden in Nederland


Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ouderen wonen ook steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven.

Nieuwsbericht: Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen (juni 2017)

Wonen en zorg

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wonen en zorg voor u op een overzichtelijke pagina. Op deze pagina koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Wonen en zorg