Innovatie gewenst? Stel een andere vraag

‘De markt innoveert als opdrachtgevers daar de ruimte voor geven.’ Dat is één van de beloftes van prestatiegericht aanbesteden. Laatst woonde ik een presentatie bij van een corporatie die dat al jaren doet. Bij de vraag hoeveel productinnovaties dit nu op had geleverd, was het antwoord: “ja hoe zeg je dat netjes, “teleurstellend“.

In de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl komen innovatieve projecten vanzelf bovendrijven. Je kan ze gewoon selecteren. Op duurzaamheid, op prijs of op de prijs-kwaliteitverhouding. De meeste woningen die prestatiegericht zijn aanbesteed, zijn keurige eengezinswoningen met drie slaapkamers, een zadeldak en een epc van 0,4. Niets mis mee, maar niet zeer innovatief. Productinnovatie is voor corporaties geen doel op zich. Een betere prijs-kwaliteitverhouding kan nooit kwaad. Zeker nu de prijzen worden opgedreven omdat het aanbod schaars is.

Projecten die wel innovatief zijn, vertonen één grote overeenkomst. Ze zijn ingegeven door plotselinge maatschappelijke problemen of kansen. Voorbeelden hiervan zijn aanzwellende toestroom van vluchtelingen, de verhuurderheffing, passend toewijzen en de energieprestatievergoeding. Hierdoor zijn corporaties inhoudelijk andere vragen gaan stellen aan bouwers.

Opeens worden nu kleinere, flexibelere, duurzamere, getransformeerde en verplaatsbare woningen met permanente kwaliteit gerealiseerd. Afgelopen week kwam ik voor het eerst een plan tegen voor tijdelijke woningen waarin eps (piepschuim) wordt toegepast als muur. De aanleiding voor dit plan? Statushouders.

De manier om tot de benodigde innovaties te komen? Stel een andere vraag.

Meer informatie

Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl is een benchmark voor de nieuwbouw van sociale woningen. De benchmarkt wordt gebruikt in het experimentenprogramma van Aanbesteden naar afnemen van Platform31. Middels de benchmark onderzoeken we of prestatiegericht aanbesteden leidt tot lagere prijzen.