‘Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei.’ Wat gaat er mis?

Sandra werkt als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor, Jesse als DTP’er bij een ontwerpstudio en drukkerij, Samir volgt een traineeship bij de provincie en Martin werkt als ondersteuner bij de Brandweer. Hun overeenkomst? Ze zijn alle vier gemotiveerd, hebben veel lol in hun werk, maar ook het stempel ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’.

Nobody said it was easy…

In een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit heeft voor werkgevers, ondanks de economische groei. 69,2% vindt het (enigszins) een verantwoordelijkheid om de groep in dienst te nemen, maar slechts 11,1% van de bedrijven wil (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Aan de andere kant ervaren bedrijven als grote knelpunten dat ze onvoldoende nieuw personeel aan kunnen trekken en dat de werkdruk te hoog is. Wat gaat er mis?

Onbekend maakt onbemind

Uit het onderzoek van het SCP blijkt naast de weerstand tegen het in dienst nemen van de doelgroep arbeidsbeperkten ook veel onbekendheid. 49% van de werkgevers is onbekend met de regelingen die de positie van mensen met een arbeidsbeperking kunnen versterken. No-risk polissen, detacheringsmogelijkheden vanuit een sociale werkplaats of loonkostensubsidie worden nog onvoldoende gebruikt. Daarnaast kunnen het hebben van geen geschikte functies en te hoge werkdruk worden ondervangen door functiecreatie en/of jobcarving.

Het gaat hier wel over mensen…

Maar belangrijker nog naast deze regelingen en instrumenten zijn de menselijke verhalen. Zie de kwaliteiten in plaats van de beperkingen. Sandra, Jesse, Samir en Martin werken allen tot grote tevredenheid van hun werkgevers, ondanks hun ‘stempel’. Aan ons de taak deze verhalen te vertellen, te herhalen en een ander te helpen. Kijk verder dan het cv, deel het werk misschien net even iets anders in en geloof in de kracht en inzet van de ander, dan komen we er wel.