‘Hoe nu verder? …’

Samenwerken en innovatief organiseren voor de Amandelbloesem

Afgelopen donderdag organiseerden we vanuit Platform31 een workshopdag voor de gebiedscoalitie uit Wormerveer. Zij doen mee aan het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. Het innovatief en anders organiseren van wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen stond centraal. Dit is een opgave die nauw aan het hart ligt van het bestuur van vereniging De Bloesem, lid van de gebiedscoalitie. ‘Hoe nu verder?…’ sloot de voorzitter van De Bloesem zijn verhaal af. Hij vertelde over de gebeurtenissen van de afgelopen vijf jaar; Door een besluit van het management van de zorgpartij moet het verzorgingshuis De Amandelbloesem sluiten. Betrokken Wormerveerders verenigen zich in de Bloesem en ontwikkelen als burgerinitiatief een voorstel om de woonvoorziening in de lucht te houden. Zo ver hoeft het niet te komen. De lokale corporatie koopt het gebouw en weet met verschillende vaste huurders het gebouw prima te exploiteren. En bovendien, de buurtactiviteiten in de ontmoetingsruimte van de Amandelbloesem vinden gretig aftrek – koffieochtenden, biljarten en het buurtrestaurant. Dit alles voor (buurt)bewoners en gecoördineerd door een vrijwilliger en de vereniging.

De vraag; ‘Hoe nu verder? …’ laat zo overduidelijk zien voor welke opgave we bij het maken van een inclusieve wijk staan. Vereniging De Bloesem krijgt van de gemeente geen gericht antwoord op de vraag hoe het langer thuis in Wormerveer nu is ingebed. Alle deelnemers binnen de coalitie zijn een beetje aan zet. Maar wie neemt de lead? Wie pakt verantwoordelijkheid? Hoe organiseren we het met elkaar? Bij Platform31 zien we dat samenwerkingen (opnieuw) moeten worden uitgevonden. Het vraagt om procesvaardigheden van alle partijen om de stakeholders uit de buurt, inclusief bewoners zelf, binnenboord te krijgen. Bovendien moet je een gedeelde ambitie hebben en kunnen zorgen voor een energie-gevend traject.

Om gebiedscoalities hiermee te helpen hebben wij de leerlijn ‘innovatief organiseren’ onderdeel gemaakt van het innovatieprogramma. Innovatief organiseren doe je rond de mensen om wie het gaat, je doelgroep, en je doet het bij vraagstukken waarbij de oplossing niet meteen voorhanden is. Met deze methode die uit verschillende stappen en werkvormen bestaat, zet je het faciliteren van je doelgroep en hun leefwereld centraal. Deelnemers leren het gebruikelijke lineaire denkraam los te laten en vertrouwen in elkaar te hebben. Deze trajecten leiden vaak naar verfrissende en duurzame oplossingen, die nieuwe energie geven voor de samenwerking.

Wij brachten als Platform31, buitenstaanders in het proces, een dag procesbegeleiding in. Na deze acht uur durende bijeenkomst was er een enorm goede sfeer tussen de coalitiepartners. De energie spatte er vanaf. Betrokkenheid van alle partijen is de sleutel om verder te kunnen. Dat zit hier wel goed. Hoe nu verder? Vanuit het ‘social impact canvas’ hebben we acties geïdentificeerd met namen en rugnummers. De coalitiepartners gaan daar nu verder mee. In april geven ze ons een update. Ik kijk er naar uit! Voor mezelf voeg ik stilletjes nog een andere actie aan deze mooie lijst toe; binnenkort op de koffie bij een bewoonster van De Amandelbloesem, een nieuw maatje na de workshopdag.

langer-thuis-wormerveer-Olivier-Rijcken