Hoe een mix van online en offline participatie helpt om een breder publiek te betrekken

Een zo breed mogelijk publiek betrekken maakt je participatieproject representatiever en dus waardevoller. Maar om veel verschillende mensen aan te spreken, inclusief zij die doorgaans moeilijker te bereiken zijn, is het nodig om een hybride aanpak te hanteren.

Offline contactmomenten spelen bijvoorbeeld in op de behoeften van ouderen, mensen die minder digitaal vaardig zijn, of zij die geen toegang hebben tot internet of digitale tools. Met online alternatieven bied je een flexibel alternatief voor jongeren, mensen die in afgelegen gebieden wonen, of zij die een druk werk- of gezinsleven hebben. Gemeenten als Almere en Rijswijk slaagden erin om met een hybride aanpak een divers publiek te bereiken.

Almere richt haar pijlen op moeilijk bereikbare groepen

Vanaf 2040 zal de vergrijzing in Almere aanzienlijk toenemen. Het bestuur besloot dan ook dat het hoog tijd was om te focussen op haar oudere bevolking. (G)oud in Almere groeide uit tot een heus netwerk van hybride projecten en initiatieven om wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn voor de ouderen in de stad te verbeteren.

Een online enquête legde de basis voor het hele project, en de digitale stadsconferentie Kleurrijk Almere zoomde specifiek in op de behoeften van ouderen met een migratieachtergrond. Offline initiatieven, zoals fysieke gesprekken in de Havenwijk en de lancering van buurttaxi de Buurthopper, brachten mensen bij elkaar en zorgden voor concrete oplossingen.

Deze mix van methodes zorgde dat de stad niet alleen ouderen, maar ook familieleden, professionals en mantelzorgers aansprak. Om mensen met een migratieachtergrond te bereiken werkte Almere bovendien rechtstreeks samen met sleutelfiguren uit de gemeenschap, zoals imams, pandits of gemeenschapsleiders. En ook dat werkte, want de conferentie telde meer dan 100 deelnemers.

Rijswijk laat betrokkenen meedenken in het ‘Schetsboek Pasgeld’

Het gebied Pasgeld in de gemeente Rijswijk staat bekend om z’n veelzijdigheid. Omwonenden kunnen er sporten, tuinieren of wandelen in het Elsenburgerbos, en het is dan ook geen wonder dat veel mensen er graag willen wonen. Als het gaat over toekomstige ontwikkelingen is het voor de gemeente uiterst belangrijk om afgewogen keuzes te maken. Zo zijn er in de regio veel woningzoekenden, zijn er maatregelen nodig voor klimaatadaptatie en liggen er kansen voor de verbetering van de natuur en biodiversiteit. De gemeente Rijswijk en conceptontwikkelaar Urban Sync zetten onder de noemer ‘Schetsboek Pasgeld’ een participatietraject neer om samen met belanghebbenden en belangstellenden een integrale visie voor het gebied op te stellen. Dat gebeurde met een gemengde aanpak van online en offline methoden.

Aan de hand van ideegeneratie en vragenlijsten op het participatieplatform van de gemeente werd er initiële input verzameld. Wat moet zeker behouden blijven, en wat moet anders? Tegelijk werd een klankbordgroep van 12 deelnemers samengesteld, bestaande uit bewoners uit Pasgeld en daarbuiten, geïnteresseerde toekomstige bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zij kwamen regelmatig (online) samen om met de gemeente en de ontwikkelaars in dialoog te gaan over de toekomst van Pasgeld. Daarnaast werd er op de Dag van Pasgeld een wandeling door de buurt georganiseerd, zodat alle betrokkenen rechtstreeks met elkaar in gesprek konden gaan. De input van alle activiteiten samen vormt de basis voor een aantal varianten voor de hoofdplanstructuur, die momenteel verder worden onderzocht.

In beide gemeenten zorgde een hybride aanpak voor een transparant en flexibel proces dat een divers publiek wist te betrekken. En dat is broodnodig. Want om onze gemeenten te versterken en verbeteren, moeten we niet over, maar mét mensen spreken. Hoe diverser onze bril, hoe duurzamer de verandering.