Het dak grondig repareren nu de zon (nog) schijnt

Volgens de Global Competitiveness Index is Nederland één van de meest competitieve economieën wereldwijd. En ook met onze innovatiekracht gaat het super, tenminste als we de Global Innovation Index moeten geloven. Geen wonder, zou je bijna denken, dat de media nu enthousiast berichten dat nergens anders in Europa de economische groei in 2017 zo hoog zal zijn als in Nederland. En, het kan niet op, ook de werkloosheid daalt! In juni bedroeg het aantal personen dat op zoek is naar werk, en dat direct beschikbaar is, 446 duizend. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 komt daarmee het werkloosheidspercentage weer onder de 5 procent.

Kortom, voor de mensen die aan de kant staan, zijn betere tijden aangebroken.

Of toch niet? Volgens de media schreeuwt het midden- en kleinbedrijf om nieuwe collega’s maar lukt het niet om ze te vinden. Dat er in de ICT-sector bedrijven zijn die opdrachten moeten weigeren, omdat er een tekort aan personeel is, was al langer bekend. Maar nu neemt ook in de gezondheidszorg de roep om meer personeel toe. En er zijn nog meer zorgen in het bedrijfsleven want ook chauffeurs, timmerlieden en metselaars zijn niet aan te slepen.

Voor menig werkgever, maar ook voor (oud)-politici, is dit voldoende aanleiding om te roepen dat er (arbeids)migranten uit het buitenland gehaald moeten worden.

Huh? Het CBS stelde toch onlangs dat het zogenoemde ‘onbenut arbeidspotentieel’ 1,3 miljoen bedraagt? Dat wil niets anders zeggen dat er 1,3 miljoen Nederlanders zijn die (meer) willen werken. Is de mismatch zo groot dat daar geen chauffeurs, metselaars of ICT’ers tussen zitten? Hoewel er wat overlap met die 1,3 miljoen is, hebben we ook nog bijna een half miljoen bijstandsgerechtigden, een aantal dat stijgende is. En vergeet ook het aantal arbeidsongeschikten niet, ruim 800 duizend, en ook dit aantal neemt toe. De politiek lijkt zich er nauwelijks druk over te maken.

De Nederlandse economie is qua concurrentievermogen en innovativiteit een topper. Maar wordt het niet eens tijd dat we ook een topper worden in het activeren van de grote groep mensen die aan de kant staat, die kan en wil werken maar die qua capaciteiten en vaardigheden (nog) tekort komt? Wordt het geen tijd om eerst de structurele problemen waar Nederland mee kampt serieus aan te pakken voordat je pleit voor (arbeids)migratie als oplossing voor een (wellicht) tijdelijk personeelstekort binnen bepaalde sectoren?

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt Platform31 momenteel het belang van scholing voor laaggekwalificeerde bijstandsgerechtigden.