Grondbeleid en kavels meer inzetten voor woonvariaties senioren?

Waar zijn ze nog te vinden: ontwikkellocaties in dorp en stad. De meest ideale plekken voor senioren zijn vaak al bezet. Tal van initiatieven concurreren met elkaar om een plek. Gaat de locatie naar de hoogste bieder, de eerste bieder of het project met het meeste draagvlak? Wie legt deze complexe puzzel? Gemeenten hebben een sleutelrol: zij kunnen initiatiefnemers randvoorwaarden bij locatieontwikkelingen meegeven.

Aantoonbaar maken toegevoegde waarde

Een woonzorgvisie is een eerste, belangrijke stap. Maar daarna komt het echte werk. Welke ontwikkellocaties kun je aanwijzen, zet je een tender in of kies je voor collectief particulier opdrachtgeverschap? Hoe zorg je dat maatschappelijk vastgoed bij verkoop de gewenste bestemming houdt? Wat kan het grondbedrijf bijdragen aan het tot stand brengen van woonzorginitiatieven? Kortom wat is de ideale match?

In koplopergemeenten weten de afdelingen wonen & sociaal & grond & vastgoed elkaar te vinden. Zij ontwikkelen gaandeweg een werkwijze om woonvariaties concreet te krijgen. Ze merken ook dat zij stevig moeten staan in de grondprijs- en rendementsdiscussies met collega’s: “Help ons om aan te tonen wat de toegevoegde waarde van een wooninitiatief is. Het hoofdargument ‘nieuwe woonvariaties toevoegen, draagt bij aan de doorstroom’ is te minimaal. Zo krijgen woonvariaties voor senioren geen voet aan de grond!”

Masterclass

Wij gaan deze uitdaging graag aan en ontwikkelen een masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren. Durft uw gemeente het aan om een toekomstbestendig, maatschappelijk grondbeleid te voeren? Doe met ons mee en vul deze vragenlijst in voor onderwerpen die er voor u toe doen.

Vul in drie minuten de vragenlijst in of scan de QR-code.