Goed oud in Berkelland: nieuwbouw aansluiten op woonwens

Wat moeten we bouwen om in onze gemeente ook goed oud te kunnen worden? Wat is de woonwens van jonge vitale senioren in Berkelland? De piek in de bevolkingsopbouw zit nu bij de groep tussen de 50 en 60 jaar oud. Door goed in te spelen op hun woonbehoefte dragen we bij aan het langer zelfstandig thuis in zorgzame buurten, wijken en kernen. Daarom hebben wij ons de afgelopen maanden stevig verdiept in hun woonwensen om zo onze nieuwbouwplannen hier op te laten aansluiten.

Bungalow of riant appartement

De meeste van onze inwoners in deze leeftijdsgroep wonen in een koopwoning. Ze voelen zich daar erg thuis. Van de stellen boven de 65 woont 50 procent vrijstaand. En dat blijven ze ook graag doen. Als ze willen verhuizen dan doen ze dat het liefst naar een bungalow of een riant appartement. Als ze dit ook lukt, zorgt dit ervoor dat woningen voor gezinnen vrijkomen, die vervolgens weer ruimte maken voor starters. Zo bedienen we meerdere groepen tegelijk en ontstaat beweging op de woningmarkt.

In Berkelland is de vraag naar verpleeghuiszorg nu al ruim groter dan het aanbod. De komende jaren neemt de vraag snel toe. In de driehoek zorgaanbieder, woningcorporatie en gemeente werken we aan meer plekken. Maar wat we daarom ook moeten doen, is zo goed mogelijk inspelen op de woonbehoeften van (jonge) senioren. En stimuleren dat er woningen worden gebouwd die fijn zijn om goed oud in te worden, in zorgzame buurten, wijken en kernen.

Sociale netwerken en eigen keuzen

Bij nieuwbouw voor senioren spelen niet alleen functionele eisen een rol, denk aan de aantallen en het type woning of de indeling. Echt verschil maken we pas als we inspelen op dieper liggende wensen, zoals de behoefte aan verbinding of de behoefte om zelf keuzes te kunnen maken. Om die te kennen moet je echt in gesprek met inwoners. De uitkomsten gebruiken we om met ontwikkelende partijen te bepalen welke gebieden zich het beste lenen voor welke plannen en schaven hier zo nodig bij.

Inspelen op de vraag zorgt voor beweging

We hebben tijdens de gesprekken gemerkt dat de woonwensen van senioren erg uiteenlopen, maar ook dat er gemene delers zijn. Zoals de behoefte aan ruimte en groen, een goede balans tussen verbinding en privacy en de behoefte om met de voeten op de aarde te blijven door grondgebonden te wonen en een eigen tuintje te hebben. En mensen willen ook een actieve rol blijven vervullen in de gemeenschap, als goede naober oftewel buur. Als we goed inspelen op deze behoeften en we zorgen dat er woonvariaties ontstaan die hierop inspelen, dan neemt de bereidheid om te verhuizen toe. Zo brengen we een beweging tot stand die wellicht voorkomt dat mensen wachten met verhuizen totdat het echt niet anders kan en er geen keuzevrijheid meer is. We willen dat onze inwoners wonen waar ze gelukkig zijn en blijven!

Blogreeks Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

Deze blog is de derde uit een reeks blogs van bestuurders uit verschillende organisaties, werkzaam in het landelijk gebied. Ieder van hen heeft zijn eigen kijk op de samenloop van de opgaven wonen en zorg in de plattelandregio’s waar ze werkzaam zijn en de manier waarop samen gewerkt wordt aan oplossingen.

Eerder verschenen blogs: