Gewetensvolle huurincasso

Donderdagmiddag 18 april jongstleden was ik samen met zo’n 15 collega’s van andere corporaties aanwezig bij een workshop over hoe om te gaan met mensen met betalingsachterstanden bij Platform31. Een leuke middag met een geanimeerde discussie.

Corporaties zijn bijna de eerste die geconfronteerd worden met ‘slecht betalingsgedrag’ van mensen. De zorgverzekeraars en energieleveranciers merken als eerste dat betalingen achterwege blijven. Maar als de problemen groter worden stellen mensen ook de huurbetaling uit. Mijn collega’s wisten er veel over te vertellen.

Hersenonderzoek uit de Verenigde Staten wijst uit dat het hebben van schulden tot chronische stress leidt, aldus Jochem Heemskerk van Platform31. Dit heeft invloed op executieve functies in de hersenen zoals het werkgeheugen, impulsbeheersing en planning. De aanpak Mobility Mentoring® is op deze hersenwetenschap gebaseerd. Uitgangspunt is dat chronische stress invloed heeft op gedrag en dat het verminderen van deze stress mensen helpt om weer op hun oude niveau te kunnen functioneren en beter in staat zijn om met geldproblemen om te gaan. Een langlopend proces, dat vooral op het bord van gemeenten en schuldhulpverlening ligt.

Maar de corporatie kan ook iets doen. Jochem Heemskerk reikt vier bouwstenen aan die gebaseerd zijn op het gedachtegoed van Mobility Mentoring®: coachende houding, simpele boodschap, belonen van goed gedrag en het creëren van vertrouwen. Wat vinden de praktijkmensen hiervan?

De corporatie is in de regel een gewetensvolle verhuurder, die huurbetaling nastreeft. Alle aanwezigen hebben te maken met huurders bij wie schulden zich opstapelen als het zelfstandig vinden van een uitweg niet lukt. Er is grote bereidheid om in zulke situaties samen naar een oplossing te zoeken. Wanneer een huurder een duidelijk verkeerde prioriteit stelt, zoals liever op vakantie dan de huur betalen, is daar minder begrip voor.

Duidelijke kaders, snelle signalering en het kennen van de individuele problematiek zijn belangrijke bij het oplossen van huurachterstand. Begrip voor en rekening houden met de vrijwel altijd stressvolle situatie van deze huurders draagt bij aan een succesvol proces. Tot slot vinden de aanwezigen dat voor een effectieve aanpak goede samenwerking met partners noodzakelijk is.

Ik kijk uit naar de volgende workshop over preventief aanpakken van overlast.

Mobility Mentoring®

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk.

  • Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.
  • Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.

Interesse in dit onderwerp?

Platform31 gaat waarschijnlijk verder met het onderwerp stress-sensitieve huurincasso. Heeft u interesse in dit onderwerp? Laat het ons weten, mogelijk kunnen we onze plannen aansluiten bij uw behoefte. Neem contact op met Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl.