Gemeente zet de stip, corporatie bestuurt het schip

De kapitein, opperstuurman en onderstuurman staan op de brug. Door goed samen te werken, koersen ze richting de stip op de horizon. De kapitein zet de stip en is daarmee verantwoordelijk voor de koers. De opperstuurman denkt mee over de route, staat aan het roer en bedient de gashendel. De onderstuurman kijkt mee en behoedt het schip voor onverwachte ijsbergen op de route.

In dit voorbeeld is de kapitein de gemeente, de stip op de horizon de woonvisie, de opperstuurman de corporatie, het roer en de gashendel en de prestatieafspraken en de onderstuurman de huurdersvertegenwoordiging. Sinds de herziene Woningwet is de volkshuisvesting meer dan voorheen een samenwerking tussen drie partijen met elk hun eigen rol om de stip op de horizon te bereiken.

De woonvisie, als stip op de horizon, krijgt daardoor een fundamentele rol. Deze bepaalt de koers van het schip. De gemeente heeft als kapitein een belangrijke rol in het geheel. De woonvisie stuurt de prestatieafspraken. Sommige gemeenten stellen voor het eerst een woonvisie op; andere hadden al een woonvisie of een document dat als woonvisie kan dienen. Vaak kiezen gemeenten er voor om de woonvisie aan te scherpen of om een meer concrete en volledige versie op te stellen. Gemeenten nemen hun rol serieus en werken aan een duidelijke stip op de horizon.

Zonder stip zou het schip doelloos ronddobberen. Dus kapitein: zorg voor een duidelijke stip. Maar let wel, zonder overeenstemming tussen jou, de opper- en onderstuurman kun je calamiteiten verwachten. Misschien krijgt het schip motorpech, hapert het kompas of vaart het, in het ergste geval, tegen een ijsberg.

Zie ook

Platform31 voerde een quickscan uit naar de lokale effecten van de Woningwet op de rijksprioriteiten, leefbaarheid en lokale dynamiek. Lees de resultaten in het Kennisdossier Woningwet.