Flexwonen als een oplossing voor de woningnood?

Er zijn veel mensen hard op zoek naar een betaalbare woning die in hun urgente woningbehoefte voorziet. Flexwonen is een oplossing voor urgente woningnood: flexwonen is beter dan niet wonen!

Flexwonen moet wel betaalbaar zijn! Flex wonen is tijdelijk wonen en in de praktijk impliceert dit vaak een korte exploitatieperiode wat betekent dat de investering in een korte periode moet worden terugverdiend. Dat gaat moeilijk samen met betaalbaar! Het is zaak om flexwonen geschikt te maken voor een langere exploitatieperiode en daarmee betaalbaar te maken. Dus lokale afspraken over het verplaatsen van flexwoningen zodat een lange exploitatietermijn mogelijk wordt, zijn cruciaal!

Flexwonen is een tijdelijke oplossing en veel mensen hebben juist behoefte aan zekerheid. Plannen voor de lange termijn blijft noodzakelijk. Een recent verschenen rapport van RIGO laat zien dat het slecht is gesteld met betaalbaar wonen in Nederland. Het is cruciaal na te denken over langetermijnoplossingen voor mensen die een betaalbare woning nodig hebben en ook voor degenen die niet langer in een instelling terecht kunnen, maar geacht worden langer zelfstandig te wonen en dus zijn aangewezen op een oplossing in de wijk.

Onderzoek betere benutting van de huidige woonruimte. Er is een woningtekort, maar tegelijkertijd wonen we heel ruim: we hebben gemiddeld maar liefst 65 m2 per persoon tot onze beschikking. Dus kunnen we de huidige woonruimte niet beter benutten? Wat zijn de mogelijkheden om woningen te delen, te splitsen of flexibel te maken zodat aanpassing aan veranderende behoeften mogelijk is? En wat zijn de mogelijkheden om te ruilen: oma in eengezinswoning van 130 m2 ruilt met haar kleinkinderen of een jong gezin in een appartement van 60m2? Welke oplossingen zijn mogelijk en hoe kunnen we dit stimuleren in plaats van te ontmoedigen in de regelgeving?

Meer informatie